Zaznacz stronę

Meksyk 22 – 26 I Cel pielgrzymki: „Uroczyste ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in America, będącej owocem obrad Specjalnego Synodu Biskupów poświęconego Ameryce”, który obradował na przełomie listopada i grudnia 1997 r. Przewodnim tematem pielgrzymki były słowa: „Rodzi się tysiąclecie: umacniajmy wiarę!”. Najważniejsze przesłanie: Najważniejszym wydarzeniem pielgrzymki była Msza św. sprawowana w bazylice Matki Bożej z Guadalupe. Papież wręczył podpisaną 22 I 1999 r. adhortację przewodniczącym Specjalnego Synodu Biskupów oraz wiernym. Papież także zawierzył Matce Bożej z Guadalupe dzieło ewangelizacji Ameryki oraz ogłosił, iż 12 grudnia w Kościołach lokalnych będzie obchodzone liturgiczne święto Matki Bożej z Guadalupe. Celem Synodu Biskupów było m. in. przygotowanie Kościoła do wejścia w nowe tysiąclecie. W przemówieniach papież przedstawiał najważniejsze zadania jakie stoją przed chrześcijaninem XXI w. Papież wówczas mówił: „Wkrótce zakończy się stulecie i tysiąclecie, w których – mimo wielu konfliktów – wzrosła świadomość, że godność człowieka przewyższa struktury społeczne, polityczne i ekonomiczne. W tym kontekście nowa ewangelizacja przynosi także odpowiedź Kościoła na tę doniosłą przemianę perspektywy historycznej. Każdy z was powinien świadczyć swoim stylem życia i chrześcijańskim zaangażowaniem, w całej Ameryce i wszędzie na świecie, że Chrystus jest prawdziwym rzecznikiem godności i wolności człowieka”. USA 26 – 28 I Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze. Najważniejsze przesłanie: Przewodnim hasłem pielgrzymki były słowa zaczerpnięte z listu apostolskiego Jana Pawła II Tertio Millennio Adveniente: „Aby wszyscy mieli udział w zbawczej mocy”. Podczas przemówień papież zwracał uwagę na koniczność obrony życia, rodziny i małżeństwa. Mówił wówczas: „Nowa ewangelizacja potrzebuje uczniów Chrystusa, którzy bezwarunkowo opowiadają się po stronie życia; którzy będą w każdej sytuacji głosić Ewangelię życia, sławić ją i jej służyć”. Jan Paweł II zaapelował o zniesienie kary śmierci, która jest odebraniem ludzkiemu życiu godności nawet jeśli człowiek dopuścił się wielkiego zła. Aborcja, eutanazja i samobójstwo wspomagane są przejawem odrzucenia daru życia dlatego papież zachęcał do budowania „kultury życia” , która chroniłaby bezbronnych i uznanych za nieprzydatnych. Ostatnim spotkaniem papieża z Kościołem Ameryki były nieszpory w katedrze ST. Louis. Oczekując na Wielki Jubileusz Kościoła Jan Paweł II położył pieczęć na Drzwiach Świętych katedry. Została ona zdjęta podczas uroczystego otwarcia Drzwi Świętych w Watykanie Roku Jubileuszowego 2000.

źródło: www.janpawel2.pl