Zaznacz stronę

Czy Jan Paweł II byłby taki sam bez Krakowa? Czy Kraków byłby tym samym miastem bez Papieża? Ten film to wzruszająca podróż do papieskiego Krakowa, do tych wszystkich miejsc, które Jana Pawła II ukształtowały i których tak naprawdę nigdy nie opuścił, mimo że przebywał w Watykanie.

W tej podróży towarzyszą nam przyjaciele Papieża i wybitni komentatorzy Jego pontyfikatu: kard. Stanisław Dziwisz, Halina Kwiatkowska, ks. Adam Boniecki, red. Janusz Poniewierski, Jan Andrzej Kłoczowski OP. Pierwszym jednak i najważniejszym przewodnikiem jest w tym filmie sam Ojciec Święty. Autor filmu, Krzysztof Glondys zebrał Jego wypowiedzi, pochodzące najczęściej z pielgrzymek do kraju i przedstawili w taki sposób, by była to przede wszystkim Jego opowieść. Opowieść piękna, barwna, ale też wymagająca i wzywająca do stawiania sobie wymagań.

Produkcja Instytut Dialogu Międzykulturowego i TVP SA o. Kraków