Zaznacz stronę

Opis:

Misją Muzeum jest historyczna, kulturalna i patriotyczna edukacja odbiorców na tle wydarzeń współczesnej historii Polski, ukazana w perspektywie życia i posługi dwóch wielkich Polaków: Św. Jana Pawła II – papieża i Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Ekspozycja główna przyszłego Muzeum obejmuje zakres czasowy od narodzin Prymasa Tysiąclecia w 1901 r. do śmierci Jana Pawła II w 2005 r. Muzeum ma umożliwić  pogłębioną refleksję nad ich życiem i nauczaniem. Koncentrować się będzie wokół wątków polskich w życiu św. Jana Pawła II. Jednocześnie będzie to pierwsza tego rodzaju ekspozycja poświęcona osobie Prymasa Wyszyńskiego. W nowoczesny sposób będzie kształtować  wrażliwość odwiedzających, podtrzymując pamięć o świętym Janie Pawle II i Prymasie Tysiąclecia, ich roli w dziejach Polski i świata.

Jan Paweł II i Stefan Kardynał Wyszyński są kluczowymi postaciami dla zrozumienia dziejów Kościoła i Polski w XX stuleciu. Z perspektywy ich doświadczenia można przyjrzeć się zbiorowym losom narodu i Kościoła polskiego w minionym stuleciu. Ich dokonania uczyniły z polskości ważny punkt odniesienia dla kultury współczesnej. Wkład tych dwu wielkich postaci w duchową, moralną, cywilizacyjną i społeczną przemianę, jaka dokonała się w Polsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wart jest najwyższego uhonorowania.

Muzeum organizuje wystawy, konferencje, konkursy, warsztaty. Tworzy programy edukacyjne dla szkół i prowadzi działalność wydawniczą.

 

Adres: ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa

www.muzeumjp2.pl

Tel. +48 22 201 97 14; Fax. +48 22 201 97 21

e-mail: biuro@muzeumjp2.pl