Zaznacz stronę

Radni Województwa Małopolskiego zaproponowali by św. Jan Paweł II został patronem województwa. 31 maja sejmik przyjął odpowiednią rezolucję, która w pierwszej kolejności zostanie skierowana do metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego. – Jest to bardzo piękna myśl, zwłaszcza teraz, gdy zaczynamy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły – niewątpliwie najwybitniejszej osobistości w całych dziejach Małopolski i naszej Ojczyzny. Jest to uhonorowanie pamięci człowieka, który tak wiele zrobił dla Małopolski, Krakowa, Kościoła w Polsce i na świecie – skomentował metropolita krakowski podczas rozmowy z dziennikarzami.

 

Stwierdził, że wobec tej uchwały zostanie wszczęta odpowiednia procedura: rezolucja będzie przedstawiona podczas obrad Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski , a jeżeli zostanie pozytywnie zaopiniowana, przekazana Stolicy Apostolskiej, która podejmie odpowiednią decyzję. Arcybiskup wyraził swą nadzieję, że kroki proceduralne zostaną uwieńczone ogłoszeniem Karola Wojtyły honorowym patronem Małopolski.

Metropolita rozwiał wątpliwości czy Małopolska potrzebuje takiego patrona mówiąc, że ważnym dla wszystkich ludzi jest posiadanie patronów w Niebie, są oni wzorami i pośrednikami u Boga.
– Postać św. Jana Pawła II ze wszech miar zasługuje na to, żeby włączyć go do panteonu świętych Krakowa i Małopolski – stwierdził. Wskazał, że ta uchwała to również zobowiązanie.
– Jeśli jest patron to należy pogłębiać wiarę w to, że dzięki niemu możemy korzystać z wielu łask potrzebnych nam do tego, by wzrastać w swoim człowieczeństwie, zarówno osobiście jak i w wymiarze społecznym – powiedział. Podkreślił, że współczesne społeczeństwo potrzebuje kogoś, kto na nowo utworzy sieć solidarności i poczucia wspólnoty wśród ludzi. Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki podejmował ten trud poprzez przemówienia, homilie i swój testament duchowy.
– Jest to wielkie zobowiązanie, by dziedzictwo ducha św. Jana Pawła II przekazywać kolejnym pokoleniom jako wielki dar, który jest ciągle aktualny i dokonywać tego, do czego nas wzywał – dodał arcybiskup.

„Jesteśmy pewni, że ogłoszenie Jana Pawła II patronem województwa małopolskiego pozwoliłoby jeszcze mocniej podkreślić silne więzi łączące go z materialnym i niematerialnym dziedzictwem rodzinnej ziemi i z jej mieszkańcami. Jednocześnie wydarzenie to byłoby dla Małopolan rodzajem zobowiązania, aby wciąż na nowo poznawać spuściznę, jaką nam pozostawił – zawartą zarówno w jego pismach, jak i w przykładzie własnego życia” napisano w rezolucji, której przyjęcie oznacza rozpoczęcie procedur mających na celu ustanowienie św. Jana Pawła II patronem Małopolski.

Autorki:

Joanna Adamik, Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska