Zaznacz stronę

Do 1 października szkoły z Małopolski mogą rejestrować się do XIII edycji projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia, organizowanego corocznie przez Instytut Dialogu Miedzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 

Projekt powstał w odpowiedzi na przesłanie Papieża, który apelował podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Głównym celem projektu jest niesienie pomocy innym, a także uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.

Główną nagrodą jest wycieczka – pielgrzymka do Włoch.

Szczegółowe informacje, regulaminy, karty zgłoszeń dostępne są na stronie Projektu MWM.

Organizatorem projektu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Patronat honorowy nad projektem objął marszałek Witold Kozłowski.