Zaznacz stronę

8 grudnia w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbyła się uroczysta Msza św., która była zwieńczeniem obchodów Święta Małopolski. Po nabożeństwie ogłoszono laureata III edycji Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, którym został Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Na wstępie marszałek województwa małopolskiego, Witold Kozłowski, wskazał, że zakończenie obchodów Święta Małopolski właśnie w sanktuarium na Białych Morzach jest niezwykle symbolicznym podsumowaniem mijającego roku.

– Podczas dzisiejszego spotkania pragnę w sposób absolutnie szczególny zwrócić się z wyrazami gorącego podziękowania do wszystkich tych, którzy wraz z pracownikami służby zdrowia, często narażając swoje zdrowie i życie, pomagają innym w ostatnich miesiącach. W imieniu całej społeczności Małopolski chcę złożyć wyrazy najgłębszego uznania i podziękowania za trud, który codziennie jest podejmowany przez was w walce z pandemią – powiedział.

Następnie nastąpiło uroczyste wręczenie Medali Honorowych za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, które otrzymali Andrzej Lis, śp. Szymon Łytek, kpt. Stefan Kulig, Muzeum Krakowa, Muzeum Narodowe w Krakowie, Maciej Zaremba oraz Juliusz Bolek, oraz Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor w ramach jej III edycji. Specjalny laur wręczyli marszałek Witold Kozłowski oraz metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski. Zaszczytne wyróżnienie odebrał Marcin Jędrychowski, dyrektor placówki, wraz ze współpracownikami.

– Ta nagroda, choć adresowana do instytucji, jest tak naprawdę nagrodą dla ludzi, którzy każdego dnia przychodzą do pracy, aby walczyć o zdrowie i życie chorych. Jan Paweł II mówił, że człowiek jest wart tyle, ile jest w stanie dać bliźniemu. W ostatnich miesiącach pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego dają całych siebie, niejednokrotnie rezygnując z bycia z bliskimi, by w trudnych warunkach samotności i zagrożenia własnego życia nieść pomoc chorym. Dawać im empatię, poczucie bliskości i nadzieję na przyszłość. Ta nagroda jest pięknym symbolem tego, co możemy robić dla innych – powiedział w ramach podziękowania dyrektor placówki.

Okolicznościową laudację związaną z tegoroczną Nagrodą Veritatis Splendor wygłosił przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, prof. Jan Tadeusz Duda. Zaznaczył on, że wręczenie nagrody jest przejawem aktywnego udziału w promowaniu wyjątkowych postaw i działań podejmowanych na rzecz dialogu międzykulturowego, zgodnie z nauczaniem św. Jana Pawła II.

– Cieszymy się, że nagroda pieniężna w wysokości 450 000 zł wraz z okolicznościowym emblematem przekazana zostanie tej właśnie, niezwykle zasłużonej – i to nie jedynie w skali naszego województwa, placówce stanowiącej bazę dydaktyczną i naukową Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – podkreślił.

Zgodnie z przedstawionymi przez mówcę informacjami, w nagrodzonej placówce medycznej w ubiegłym roku hospitalizowano ponad 79 tysięcy osób z terenu nie tylko Krakowa, ale i województwa małopolskiego. W Poradniach Specjalistycznych udzielono porad prawie 400 tysiącom potrzebujących. Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjął 30 tysięcy osób, w tym udzielał pomocy ofiarom najcięższych wypadków z urazami wielonarządowymi, osobom z udarem mózgu czy zawałem serca. W marcu tego roku placówka została w czasie pandemii przemianowana na szpital jednoimienny.

– Jego personel dołożył wszelkich starań, by nie tylko zapewnić jak najlepsze leczenie pacjentom z Covid-19, ale również utrzymać dotychczasowy standard i dostępność do opieki medycznej dla pacjentów w stanach nagłych i onkologicznych – uwypuklił prof. Duda.

Dodał, że Szpital Uniwersytecki to także wieloletnie doświadczenie pracującej w nim kadry, a także nieustająca chęć rozwoju skutkująca wprowadzaniem innowacyjnych metod leczenia. – Wyrażamy nadzieję, że nagroda stanowić będzie zachętę do dalszego rozwoju, zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, ciągłego podnoszenia poziomu i jakości świadczonych usług, utrzymywania wysokiego stopnia profesjonalizmu działań podejmowanych w Państwa placówce, jak też sprzyjać będzie dostępowi i postępowi w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii czy urządzeń medycznych, prowadząc tym samym do stosowania coraz skuteczniejszych metod leczenia – podsumował laudację.

Uroczystemu wieczorowi towarzyszyła oprawa muzyczna artystów scen polskich – wykonawców hymnu „Nie zastąpi Ciebie nikt”, nagranego w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, czyli Wojciecha Cugowskiego, Mateusza Ziółko, Katarzyny Moś i Marka Piekarczyka.

Nagroda Veritatis Splendor przyznawana jest przez województwo małopolskie osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości, a także wyróżniają się w służbie drugiemu człowiekowi.

Stanowi nie tylko upamiętnienie wybitnego Małopolanina, Jana Pawła II, którego niepodważalne zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione, ale także uznanie wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska oraz podkreślenia jej tożsamości na arenie międzynarodowej. Nagroda została ustanowiona z inicjatywy Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie również dla upamiętnienia Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w stolicy Małopolski w 2016 r.

Laureatką pierwszej edycji Nagrody Veritatis Splendor w 2016 roku została siostra Rosemary Nyirumbe. Należącą do Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa zakonnicę doceniono za niestrudzone krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, nauczanie dialogu i wzajemnego poszanowania. Druga edycja Nagrody miała miejsce w 2018 roku. Jej Laureatem został ksiądz Mieczysław Puzewicz, nagrodzony za krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, naukę dialogu i wzajemnego poszanowania między ludźmi, które są wcielane w życie dzięki nieszablonowym projektom.

Od 2020 roku laureat lub laureaci nagrody wybierani będą corocznie przez Kapitułę Nagrody Veritatis Splendor, a pula środków, która trafi do zwycięzcy w danej edycji wynosi 450 000 zł.

 

Źródło: Franciszkanska3.pl