Zaznacz stronę

– Męczennicy to świadkowie Chrystusa – ci, którzy otworzyli się na Niego, ufając Mu do końca, mimo cierpień i prześladowań – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas porannej Mszy św. sprawowanej w Domu Polskim Jana Pawła II w Rzymie. 

 

Eucharystia rozpoczęła ostatni dzień posiedzenia Rady Fundacji Jana Pawła II. W wygłoszonej homilii arcybiskup nawiązał do zachowania Dawida, który zrozumiał swój błąd i prosił Boga o miłosierdzie, a także do skrajnie odmiennej postawy mieszkańców Nazaretu, którzy odrzucili nauczanie Chrystusa. – Jakże przedziwna może być zmienność postaw wobec Boga. Jedna wynika z pokory, świadomości swojej grzeszności i pełnego otwarcia na Boże miłosierdzie. Jest też, niestety, postawa człowieka, który sądzi Boga – podkreślił i dodał, że dzisiejsza liturgia wspomina św. Agatę, dziewicę i męczennicę z pierwszych wieków Kościoła. – Wobec katów była niezłomna, broniąc swojej dziewiczej godności i czując się Chrystusową oblubienicą – zaznaczył. – Męczennicy to świadkowie Chrystusa, ci, którzy otworzyli się na Niego, ufając Mu do końca, mimo cierpień i prześladowań – powiedział.

Metropolita krakowski uczestniczył w corocznym spotkaniu Rady Fundacji Jana Pawła II. – W tym roku miało ono szczególny charakter – obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – mówił i przypomniał, że z Fundacją związany jest rzymski Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, a także Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, działający przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i oferujący bogaty program szkoleniowo-edukacyjny dla stypendystów Fundacji z całego świata. – Chodzi o to, by przez studia związane z myślą Jana Pawła II, ale też z osobistą pracą formacyjną, pogłębiało się znaczenie nauczania Jana Pawła II i budowanie nowych struktur przez liderów, żywo zainteresowanych pracą na rzecz Kościoła i przybliżaniem nauki Jana Pawła II na całym świecie – komentował arcybiskup.

Kardynał Stanisław Dziwisz zwrócił uwagę na niezwykły charakter Domu Polskiego, który nie tylko jednoczy przybywających do Wiecznego Miasta Polaków, ale przybliża wszystkim dziedzictwo Papieża Polaka. – U początków tego domu był Ojciec Święty Jan Paweł II. Chciał, aby w Rzymie istniało takie miejsce, w którym Polacy mogą się spotkać z innymi narodami, by wspólnie służyć Panu Bogu i Kościołowi. Papież był zawsze blisko tego domu i interesował się nim. Dziś Fundacja, która powstała jeszcze za życia Jana Pawła II, troszczy się, aby zachować pamięć o swoim patronie, i aby do tego domu mogli przychodzić ludzie i duchowo spotykać się z osobą papieża i z jego dziedzictwem. Istniejący tu Ośrodek Dokumentacji spełnia ważną rolę. Często pytamy co pozostało po Janie Pawle II? Pozostała jego osoba i dziedzictwo! Wystarczy wrócić do jego licznych przemówień i zobaczyć, że nadal są aktualne. Także dziś, kiedy borykamy się z problemami społecznymi i tymi w Kościele, możemy szukać w nich natchnienia. Spotkania rady Fundacji rozpoczęliśmy przy jego ołtarzu – w ten sposób w jakiejś mierze inaugurowaliśmy 100-lecie urodzin Jana Pawła II. Warto tu przybywać i uczyć się na nowo wielkiego Polaka i patrioty, papieża Jana Pawła II. Ten dom jest otwarty na pielgrzymów! – przekonywał kardynał.

Fundacja Jana Pawła II popiera i realizuje inicjatywy o charakterze naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym dotyczące pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Organizacja podjęła się również zachowania jego duchowego dziedzictwa oraz przekazania go następnym pokoleniom. Fundacja sprawuję opiekę nad pielgrzymami przybywającymi do Rzymu (Dom Polski w Rzymie), zbiera dokumenty dotyczące pontyfikatu Papieża Polaka (Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II), a także świadczy pomoc stypendialną w formacji osób duchownych, konsekrowanych i świeckich, zwłaszcza pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej (Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie).

 

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej