Zaznacz stronę

Wenezuela 26 – 29 I Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi należącymi do Kościoła w Wenezueli. Najważniejsze wydarzenia: Pielgrzymka ta związana była z przygotowaniem do obchodów 500-lecia ewangelizacji Ameryki. Pierwsza Msza św. podczas tej pielgrzymki odprawiona została w najbiedniejszej dzielnicy. W przemówieniach papieża wielokrotnie przewijał się temat ewangelizacji, odnowienia wiary. Ekwador 29 I – 1 II Cel pielgrzymki: „Spotkanie z Kościołem lokalnym. Głoszenie godności i praw osoby, zwłaszcza prawa każdego do życia w społeczeństwie sprawiedliwym i w pokoju”. Najważniejsze wydarzenie: Była to pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ameryki Południowej po rozpoczęciu nowenny wprowadzającej w obchody 500-lecia ewangelizacji Ameryki. Papież niejednokrotnie w swoich wypowiedziach poruszał problem nędzy i biedy. Odwiedził biedne przedmieście Guayaquil. Podczas Mszy św. papież beatyfikował misjonarkę ubogich, s. Mercedes de Jesus Molina. Papież spotkał się z Indianami, którzy mówili mu o swoich cierpieniach, dyskryminacji, poniżeniu i zepchnięciu na społeczny margines. Peru 1 – 5 II Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła lokalnego. Najważniejsze wydarzenia: Pierwsza beatyfikacja peruwiańskiej dominikanki, zakonnicy życia kontemplacyjnego, s. Anny de Los Angeles Monteagudo. W Limie wyświęcił 47 kapłanów. Dwukrotnie spotkał się z Indianami, a także z młodzieżą, która przez 4 lata przygotowywała się do tego spotkania. W przemówieniu do młodych Jan Paweł II nawiązał do ośmiu błogosławieństw podając im program chrześcijańskiego życia. Na zakończenie zawierzył młodych i cały kraj Matce Bożej. Trynidad i Tobago 5 II Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła lokalnego. Najważniejsze przesłanie: W przemówieniu Jan Paweł II wskazał na konieczność poszanowania „świętości życia” i budowania przyszłości „na mocnej skale wartości moralnych i religijnych”, aby uniknąć niebezpieczeństw jakie grożą współczesnemu człowiekowi, rodzinie i społeczeństwu.

źródło: www.janpawel2.pl