Zaznacz stronę

W Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach miał miejsce wernisaż wystawy „16 X 1978 roku”.

 

Słowo wstępne skierował do zebranych dyrektor muzeum – ks. Jacek Pietruszka. Powitał wszystkich przybyłych gości, w tym arcybiskupa Genui przewldniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy kardynała Angelo Bagnasco.

Metropolita krakowski Marek Jędraszewski, otwierając wystawę, odwołał się do konklawe sprzed 40 lat, podczas którego świat usłyszał o kardynale Karolu Wojtyle. Zainteresowanie, jakie wzbudzał nowy papież, skłoniło dziennikarzy do odwiedzenia Wadowic i szukania w rodzinnym mieście Jana Pawła II śladów jego obecności. – Dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że muzeum wzbogaciło się o nowe eksponaty (…) Wyrażamy wielką radość, że to muzeum stało się ważnym punktem odniesienia, gdy chodzi o historię św. Jana Pawła II i ruch pielgrzymkowy turystów z całego świata. Niech to spotkanie z Ojcem Świętym w tym szczególnym miejscu wywrze w nas głębokie dobre ślady i zaowocuje przylgnięciem do jego myśli, wskazań i wzoru chrześcijańskiego życia.

Barbara Kłaput – autorka ekspozycji muzealnej odczytała list Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który na ręce ks. dyrektora, złożył podziękowania dla wszystkich pracowników muzeum za przygotowanie wystawy.

Podczas wernisażu zaprezentowano dokumenty z archiwum IPN, dotyczące Jana Pawła II. Przedstawiają one reakcje społeczne na wybór kardynała Wojtyły na papieża. Rafał Dyrcz, Naczelnik Archiwum IPN w Krakowie, zaznaczył, że upadek reżimu komunistycznego i wyzwolenie Europy spod wpływu „czerwonego totalitaryzmu” było możliwe dzięki pontyfikatowi Jana Pawła II.

Ks. Krzysztof Marcjanowicz, ceremoniarz papieski, zaprezentował specjalny dokument, który można oglądać na wystawie – akt notarialny, sporządzony na zakończenie konklawe 16 października 1978 roku. Widać na nim zapis mistrza papieskich ceremonii, w którym potwierdza on, że kardynał Wojtyła zgodził się na przyjęcie piotrowej posługi oraz imię, jakie obrał papież elekt. Ks. Marcjanowicz przedstawił także mundur szwajcarskiego gwardzisty. Zaprzeczył, że jego pomysłodawcą był Michał Anioł i wyjaśnił, że obecny uniform swoim wyglądem nawiązuje do XVI-wiecznego pierwowzoru i został zaprojektowany przez komendanta Gwardii Szwajcarskiej.

Ks. profesor Jacek Urban, Dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej, opowiedział o jeszcze jednym eksponacie – karcie z osobistego kalendarza kardynała Karola Wojtyły, którego przyszły papież nie wziął na konklawe. Kalendarz zawiera funkcje liturgiczne, jakich miał podjąć się po powrocie z Rzymu. Ostatnie miejsce zajmuje w nim grudzień 1978 roku, kiedy w Wadowicach chciał świętować z przyjaciółmi 40-lecie matury.

 

Autor: Joanna Folfasińska