Zaznacz stronę

Cel pielgrzymki: Umocnienie w wierze wspólnoty katolickiej w Wielkiej Brytanii. Najważniejsze wydarzenie: Pielgrzymka ta była jedną z najtrudniejszych papieskich pielgrzymek. Wielka Brytania była w stanie wojny z katolicką Argentyną. Po obu stronach były ofiary śmiertelne. Przyjazd papieża do tego kraju był niewiadomą. Przed pielgrzymką gest Jana Pawła II rozwiał jednak wszelkie wątpliwości. Papież zaprosił biskupów brytyjskich i argentyńskich do wspólnego wraz z nim celebrowania Eucharystii. Msza ta została nazwana „Mszą pojednania”. Jan Paweł II zapowiedział, iż niebawem po zakończeniu pielgrzymki do Wielkiej Brytanii, uda się także do Argentyny. Podczas pielgrzymki zrezygnowano z oficjalnych spotkań Jana Pawła II z politykami i korpusem dyplomatycznym.

źródło: www.janpawel2.pl