Zaznacz stronę

Cały dzień

Osobiste przedmioty Karola Wojtyły na wystawie „Pasterz”

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie Ul. Kanonicza 19-21, Kraków

Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotowało wystawę zatytułowaną […]

Karol Kardynał Wojtyła. Fotografie Adama Bujaka

Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich Kraków, ul. Pijarska 8

Adam Bujak jest artystą fotografem urodzonym i mieszkający w Krakowie. Fotografia jest dla niego instrumentem służącym przede wszystkim do ukazywania przeżyć duchowych człowieka. Stworzone przez artystę kadry są efektem uważnej […]

Nabożeństwo Getsemani ze św. Janem Pawłem II

Kraków, Sanktuarium Świętego Jana Pawła II

W centrum Nabożeństwa Getsemani będą słowa Pana Jezusa wypowiedziane w Ogrodzie Oliwnym: „Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”. Chcemy nauczyć modlitwy prośby, która zawsze ma mieć odniesienie […]