Zaznacz stronę

Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował wystawę pt. “Stulecie urodzin Karola Wojtyły”, którą oglądać można do końca października br. na krakowskich Plantach od ul. Franciszkańskiej do ul. Poselskiej.

 

Wystawa powstała nie tylko z potrzeby uczczenia 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II, ale również ukazania istoty świętości jako rdzenia i meritum życia świętego, za pomocą obrazu (fotografii), w interakcji i żywej korespondencji z tekstem. Motywem przewodnim prezentowanej ekspozycji stała się modlitwa. Idea wystawy to zaproszenie do kontemplacji modlitwy Różańca Świętego oraz Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Pierwsza część wystawy zatytułowana „Totus Tuus, Maryjo!” poświęcona jest rozważaniom Tajemnic Różańca Świętego. Każda z plansz stanowi treść jednej cząstki modlitwy, ilustrowanej wybraną sceną – fotografią z życia polskiego świętego. W podobny sposób została przedstawiona druga część wystawy, zatytułowana „Jezu, ufam Tobie!”, gdzie fotografiom towarzyszy treść modlitwy Koronki do Miłosierdzia Bożego.

W zaprezentowanym zestawieniu wybrane fotografie nabierają wyjątkowego duchowego wymiaru, wykraczając poza określone ramy płaskiego obrazu. Dodatkowo kontemplacja treści modlitwy, dzięki przedstawionym obrazom, stała się bardziej przystępna w odbiorze oraz duchowym rozważaniu.

GENEZA WYSTAWY

Prezentowana tu ekspozycja, zorganizowana przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, została opracowana przeze mnie w zamyśle, jak też projekcie typograficznym, w formie modlitwy.

Ideą, jaka przyświecała mi przy konstruowaniu scenariusza wystawy opartego o obrazy fotografii Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, była potrzeba nie tylko godnego uczczenia Najznamienitszego z Polaków, ale też ukazania istoty świętości jako rdzenia i meritum życia świętego, za pomocą obrazu (fotografii), w interakcji i żywej korespondencji z tekstem.

Każde zdjęcie wykonane na przestrzeni życia polskiego papieża przez fotografów tej miary co Arturo Mari, Adam Bujak czy Grzegorz Gałązka, było już eksponowane i prezentowane publicznie na niezliczonych wystawach.

W moim projekcie i pomyśle wystawy kluczem do wyboru danej fotografii (spośród setek lub nawet tysięcy zdjęć uwieczniających życie Piotra naszych czasów) stała się modlitwa. Przed tak zacnym i ważnym zadaniem, jakie zostało przede mną postawione, nie mogło zabraknąć również osobistej prośby do św. Jana Pawła II i Ducha Świętego o dar natchnienia. Jednocześnie zdecydowałem się na powierzenie mego dzieła samemu Świętemu.

Owocem tak ustawionej pracy oraz, jak wierzę, duchowego wstawiennictwa, narodziła się wykrystalizowana idea wystawy będąca w istocie zaproszeniem do kontemplacji modlitwy Różańca Świętego i Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Pierwsza część wystawy zatytułowana „Totus Tuus, Maryjo!” poświęcona jest rozważaniom Tajemnic Różańca Świętego. Każda z plansz stanowiąca treść jednej cząstki modlitwy ilustrowana jest wybraną sceną – fotografią z życia polskiego świętego, który listem o różańcu „Rosarium Virginis Mariae” przyczynił się do ubogacenia tej modlitwy o „tajemnice światła”.

Na podobnej zasadzie, zbudowana została druga część wystawy, zatytułowana „Jezu, ufam Tobie!”, tyle że tym razem fotografie zostały wtopione w treść modlitwy Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Stało się dla mnie jasne, że w takim kontekście i zestawieniu wybrane fotografie nabierają niespotykanego dotąd w innych wystawach duchowego wymiaru i zaczynają żyć dodatkową głębią, wykraczając poza określone ramy płaskiego obrazu. Również sama kontemplacja treści modlitwy, dzięki prezentowanym na wystawie fotografiom, staje się jakby bliższa i przystępniejsza w odbiorze oraz duchowym rozważaniu.

Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł II, który przez ponad ćwierćwiecze był Głową Stolicy Apostolskiej w Rzymie, w oczywisty sposób reprezentuje Kościół Powszechny, toteż nie mogło zabraknąć tekstów modlitw – również po łacinie – jakże ukochanych przez Papieża Polaka i związanych z jego drogą życia.

Oddając Państwu zrealizowany projekt niniejszej wystawy wołam:
Święty Janie Pawle II – módl się za nami!

Autor projektu wystawy
Krzysztof Tomaszewski