Zaznacz stronę

Pierwszy dzień października jest związany z kilkoma wydarzeniami z pontyfikatu Jana Pawła II.

W dniach 1-30 października 1987 roku odbyło się VII zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów pod hasłem „Powołanie i posłannictwo świeckich w Kościele i świecie w 20 lat po Soborze”. Formalnie wzięło w nim udział 232 ojców synodalnych, ekspertów i innych zaproszonych gości. W rzeczywistości jednak było ich mniej, gdyż niektórzy (np. z ówczesnej Czechosłowacji i Wietnamu) nie mogli przybyć do Rzymu. Posynodalną adhortację apostolską „Christifideles laici” Jan Paweł II ogłosił 30 grudnia 1988 roku.
Z kolei cztery lata później, 1 października 1999 roku rozpoczęło się VII zgromadzenie specjalne Synodu Biskupów, drugie dla Europy. Do 23 października 236 osób (w tym 179 ojców synodalnych) obradowało na temat „Jezus Chrystus żyjący w swoim Kościele źródłem nadziei dla Europy”. Efektem ich prac jest adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, ogłoszona przez papieża 28 czerwca 2003 roku.
Tego samego dnia Jan Paweł II podpisał dwa dokumenty. Pierwszym z nich jest List apostolski w formie motu proprio „Spes Aedificandi”, w którym ogłosił św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy. Drugim dokumentem jest „List Ojca Świętego do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku”. Jest to niezwykle osobisty i serdeczny tekst, w którym papież podzielił się swoimi myślami i treściami biblijnymi dotyczącymi tego etapu ludzkiego życia.
Natomiast rok później, 1 października 2000 roku, Jan Paweł II dokonał w Watykanie kanonizacji 123 błogosławionych, w tym 120 męczenników z Chin.