Zaznacz stronę

"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę"

"Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości"

"Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę"

"Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia"

"Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!"

"Nie trwajcie w bezczynności; podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie"

"Każdy ma prawo do szacunku wobec jego własnej duchowej drogi, wszyscy jednak powinni wejść na drogę dialogu ze swymi braćmi"

"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą"

Kalendarium życia i pontyfikatu Jana Pawła II

27 stycznia

27 stycznia

27 stycznia 2005 r. Jan Paweł II napisał w przesłaniu do uczestników uroczystości w 60. rocznicę wyzwolenia hitlerowskiego obozu Auschwitz-Birkenau: „Oby nigdy więcej, w żadnym zakątku Ziemi nie powtórzyło się to, czego doświadczyli ludzie, których opłakujemy od 60...

15 października

15 października

W 1967 roku abp Karol Wojtyła wygłosił przemówienie w czasie Soboru Watykańskiego II na temat pluralizmu kulturowego w Kościele "Kościół jest komunią, wymianą dóbr i darów". W 2003 roku rozpoczęło się spotkanie kolegium kardynałów na temat doktrynalnych i...

14 października

14 października

W 1978 roku rozpoczęło się konklawe po śmierci Jana Pawła I. W 1981 roku Ojciec Święty wygłosił katechezę o cierpieniu. Papież powiedział wtedy: Chrystus dał mi tę łaskę, że mogłem cierpieniem, zagrożeniem własnego życia i zdrowia dać świadectwo Jego prawdzie i Jego...

13 października

13 października

W 1946 roku kard. Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na subdiakona. Kard. Sapieha był biskupem diecezjalnym krakowskim w latach 1911–1951 (od 1926 arcybiskupem metropolitą). Uznawany za jedną z czołowych postaci w dziejach Kościoła polskiego I połowy XX...

12 października

12 października

W 1954 roku prorektor KUL ks. prof. S. Płodzień powierza ks. dr. hab. Karolowi Wojtyle wykłady zlecone na Wydziale Filozoficznym w roku akademickim 1954/1955, a mianowicie: 1 godz. tyg. - „Historia doktryn etycznych”, 2 godz. tyg. - proseminarium. W 1980 roku Ojciec...

11 października

11 października

11 października papież podpisał jeden dokument i dokonał jednej kanonizacji. W 1992 roku Ojciec Święty podpisał Konstytucję Apostolską Fidei depositum. Została ona ogłoszona z okazji publikacji nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego. W tym dokumencie papież...

10 października

10 października

Wyniesienie Polaka na ołtarze i 24. zagraniczna podróż apostolska – te wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II wiążą się z dzisiejszą datą. W 1982 roku papież kanonizował w Rzymie o. Maksymiliana Marię Kolbego. Na uroczystości był obecny Franciszek Gajowniczek, za...

9 października

9 października

W 1980 roku odbyło się spotkanie papieża z Dalajlamą w Watykanie. W 1992 roku papież rozpoczął podróż do Dominikany z okazji 500. rocznicy ewangelizacji Ameryki Łacińskiej. Po przylocie na Dominikanę papież powiedział: „Jako pielgrzym ewangelizacji przybywam do kraju,...

8 października

8 października

40. zagraniczna podróż apostolska, pierwsze Światowe Spotkanie Rodzin i spotkanie z biskupami w ramach Wielkiego Jubileuszu – wszystkie te wydarzenia miały miejsce 8 października. W dniach 8-11 października 1988 roku Jan Paweł II przebywał we Francji. W ramach tej...

7 października

7 października

Dzisiejsza data wiąże się z trzema wydarzeniami z ostatnich lat pontyfikatu Jana Pawła II. W dniach 7-13 października 2002 roku w Rzymie – na zaproszenie Jana Pawła II – przebywał Teoktyst, ówczesny Patriarcha Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego. Była to kontynuacja...

6 października

6 października

Pielgrzymka, kanonizacja i pobyt w szpitalu wiążą się z szóstym dniem października w historii pontyfikatu Jana Pawła II. W 1989 roku papież udał się do Azji. Przez 10 dni odwiedził Koreę Południową, Indonezję i Timor Wschodni oraz Mauritius. W Korei wziął udział w...

5 października

5 października

W 1962 roku bp Karol Wojtyła do Rzymu na II Sobór Watykański. W 1980 roku Jan Paweł II złożył wizytę w Otranto (Apulia). W 1981 roku papież wyznaczył osobistego delegata do zarządzania Towarzystwem Jezusowym. W 1984 roku Jan Paweł II udał się z wizytą duszpasterską do...

4 października

4 października

4 października rozpoczęły się dwie zagraniczne podróże apostolskie Jana Pawła II. W 1986 roku papież udał się do Francji. Pielgrzymka – w dniach 4-7 października – prowadziła śladami takich świętych jak o. Antoni Chevrier (beatyfikowany wówczas przez Jana Pawła II),...

3 października

3 października

W 1978 roku kard. Karol Wojtyła wraz z kard. Wyszyńskim wyjechali do Rzymu na konklawe i pogrzeb Jana Pawła I. W 1979 roku odbyło się spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą w nowojorskiej Madison Square Garden w ramach pierwszej podróży do Stanów Zjednoczonych. Papież...

2 października

2 października

Dziś mija rocznica kilku wydarzeń związanych z osobą Jana Pawła II. W 1979 roku, na 34. sesji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku, papież wygłosił przemówienie pt. "Godność osoby ludzkiej, która jest fundamentem sprawiedliwości i pokoju". Poddając analizie...

8 października

1 października

Pierwszy dzień października jest związany z kilkoma wydarzeniami z pontyfikatu Jana Pawła II. W dniach 1-30 października 1987 roku odbyło się VII zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów pod hasłem „Powołanie i posłannictwo świeckich w Kościele i świecie w 20 lat po...

30 września

30 września

30 września miały swój początek dwa zgromadzenia zwyczajne Synodu Biskupów zwołane przez Jana Pawła II. W 1990 roku VIII sesja zwyczajna odbyła się pod hasłem „Formacja kapłańska w bieżących warunkach”. W Watykanie w dniach 30 września - 28 października obradowało 238...

29 września

29 września

W 1986 roku Jan Paweł II poświęcił figurę św. Michała Archanioła W 1979 roku rozpoczęła się podróż papieża do Irlandii i USA. W 1980 roku Jan Paweł II wystosował list do Kościoła na Węgrzech z okazji obchodów 100-lecia narodzin św. Gerarda. W 1986 roku papież...

28 września

28 września

W 1958 roku odbyła się konsekracja biskupia Karola Wojtyły w katedrze na Wawelu. Ks. Karol Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa na mocy decyzji papieża Piusa XII 4 lipca 1958 roku. Zgodnie z tradycją istniejącą w Kościele rzymskokatolickim, równolegle...

27 września

27 września

W 1997 roku Jan Paweł II udał się do Bolonii, gdzie wziął udział w zakończeniu XXIII Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Ojciec Święty wygłosił tam przemówienie do tysięcy młodych Włochów. Podczas tego spotkania specjalny koncert dla papieża dał Bob Dylan, który...

26 września

26 września

W 1980 roku w Watykanie rozpoczęło się V Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Było to pierwsze zgromadzenie synodalne zwołane przez Jana Pawła II. W dniach 26 września - 25 października 1980 roku jego uczestnicy debatowali nad tematem „Rodzina chrześcijańska...

25 września

25 września

W 1987 roku odbyła się audiencja papieża w Sali Klementyńskiej dla uczonych. Byli oni uczestnikami sympozjum zorganizowanego przez Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne z okazji 300-lecia ogłoszenia "Philosophiae naturalis principia mathematika" Izaaka Newtona....

24 września

24 września

W 1979 roku Jana Paweł II przyjął na audiencji w Sali Pawła VI ponad 500 upośledzonych dzieci, będących pod opieka Instytutu Świeckiego Małych Apostołek Miłości "Nasza Rodzina". W 1980 roku Ojciec Święty odprawił w Ogrodach Watykańskich mszę św. koncelebrowaną z 99...

23 września

23 września

W 1987 roku papież przyjął na audiencji swojego bliskiego współpracownika, a w przyszłości następcę. W 1980 roku Jan Paweł II uczestniczył w otwarciu wystawy "A mirrow of creation" przygotowanej przez wydział sztuki współczesnej Muzeum Watykańskiego im. Karola...

22 września

22 września

W 2001 roku Jan Paweł II udał się w jedną ze swoich ostatnich zagranicznych podróży apostolskiej – do Kazachstanu i Armenii. Hasłem pielgrzymki do Kazachstanu były słowa: „Miłujcie się wzajemnie”. Jej pierwszym elementem była papieska wizyta pod pomnikiem ku czci...

21 września

21 września

Tego dnia odbyło się historyczne spotkanie papieża z naczelnym rabinem Izraela. W 1984 roku zakończyła się podróż do Kanady, a w 1987 - do USA. W 1992 roku zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne między Stolicą Apostolską a Meksykiem. W 1993 roku odbyło się pierwsze...

20 września

20 września

W 1980 roku Jan Paweł II uczestniczył w uroczystościach z okazji 1500-lecia urodzin św. Benedykta na Monte Cassino. Papież odwiedził cmentarz wojskowy i modlił się na grobach polskich żołnierzy. W 1990 roku odbyła się audiencja Jana Pawła II dla Ronalda Reagana,...

19 września

19 września

19 września miały swój początek dwie papieskie pielgrzymki zagraniczne. W 1996 roku Jan Paweł II udał się na cztery dni do Francji. Najważniejszym celem tej podróży apostolskiej był udział w obchodach 1500-lecia chrztu, który przyjął król Chlodwig oraz 1600-lecie...

18 września

18 września

W 1988 roku papież odbył pielgrzymkę do Mozambiku. W jej ramach odwiedził Hospital Central w Maputo. Spotkał się tam na oddziale ortopedycznym z rannymi – ofiarami wojny domowej, i przekazał im 50 tys. dolarów. W 2003 roku przyjął na audiencji przewodniczącego...

17 września

17 września

W 1987 roku zrobiono papieżowi zdjęcie, które obiegło cały świat. W 1986 roku Jan Paweł II uczestniczył w spotkaniu w Instytucie Studiów Patrystycznych Augustianum z uczestnikami kongresu poświęconego osobie i myśli św. Augustyna, zorganizowanego w 1600-lecie jego...

15 września

15 września

W 1926 roku Karol Wojtyła rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Wadowicach. W 1968 roku kard. Karol Wojtyła odprawił na Jasnej Górze sumę pontyfikalną z podziękowaniem za 50-lecie niepodległości. W 1982 roku odbyła się audiencja Papieża dla przewodniczącego OWP...

14 września

14 września

Dziś mija rocznica opublikowania dwóch papieskich encyklik, jednej adhortacji apostolskiej oraz rozpoczęcia pielgrzymki do Afryki. W 1981 roku Jan Paweł II podpisał swoją pierwszą społeczną encyklikę "Laborem exercens". Ukazała się ona w 90. rocznicę ogłoszenia...

17 września

13 września

W 1982 roku Ojciec Święty przyjął na audiencji dwóch radzieckich kosmonautów Igora Aleksejewa i Waleria Rjumina. W 1983 roku zakończyła się podróż do Austrii, podczas której Jan Paweł II odwiedził sanktuarium na wzgórzu Kahlenberg.

12 września

12 września

W 1981 roku papież przyjął na audiencji Helmuta Schmidta, kanclerza RFN. W 1982 roku Jan Paweł II wygłosił przemówienie na Uniwersytecie w Padwie "Poszukiwanie prawdy i kształtowanie młodych do prawdziwej wolności człowieka". Rok później, w 1983 roku podczas spotkania...

11 września

11 września

Dokładnie 10 lat temu rozpoczęła się jedna z ostatnich pielgrzymek Jana Pawła II – w dniach 11-13 września 2004 roku polski papież odwiedził Słowację. Mottem tej pielgrzymki były słowa: „Wierni Chrystusowi – wierni Kościołowi”. Najważniejszym wydarzeniem była...

10 września

10 września

10 września rozpoczęły się aż cztery zagraniczne podróże apostolskie Jana Pawła II. W 1983 roku papież odwiedził Austrię. Celem austriackiej pielgrzymki był udział w uroczystościach 300. rocznicy odsieczy wiedeńskiej oraz w XIV Katholikentag. Tematem tego odbywającego...

9 września

9 września

Tego dnia w 1995 roku odbyło się spotkanie papieża z młodzieżą w Loreto. W 1979 roku odbyła się audiencja Jana Pawła II w Castel Gandolfo dla 135 delegatów Światowej Delegacji Wspólnot Życia Chrześcijańskiego. W 1980 roku papież uczestniczył w zorganizowanym...

8 września

8 września

W 1993 roku papież uczestniczył w spotkaniu ekumenicznym w Rydze. W 1979 roku rozpoczęła się 8. pielgrzymka apostolska Jana Pawła II do Włoch, podczas której papież spotkał się z chorymi na Placu Madonny w Loreto. W 1985 roku odbyła się podróż do Liechtensteinu. W...

7 września

7 września

7 września Jan Paweł II udał się w Alpy. W 1986 roku, w ramach 60. pielgrzymki do Włoch, Jan Paweł II wygłosił z Mont Chetif w masywie Mont Blanc apel do mieszkańców Europy o pokój i jedność. Następnie górską skalistą ścieżką Ojciec Święty zszedł kilkaset metrów w dół...

6 września

6 września

W 1994 roku papież miał udać się do Sarajewa. W 1989 roku odbyła się audiencja Ojca Świętego dla Kika Arguella, inicjatora ruchu neokatechumenatu. W 1994 roku ukazał się komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej o odwołaniu podróży do Sarajewa, ze względu na...

5 września

5 września

5 września 1979 roku Jan Paweł II rozpoczął czteroletni cykl katechez poświęconych teologii ciała. W 1990 roku Jan Paweł II, w ramach pielgrzymki do Burundi, spotkał się w Bujumbura z przedstawicielami świata nauki i wygłosił przemówienie "Wspólne dobro nie zna...

4 września

4 września

4 września odbyła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do krajów byłego ZSRR. W 1979 roku kard. Agostino Casardi, w imieniu Jana Pawła II, wysłał do kard. Antonia Berasa Rojosa telegram kondolencyjny po śmierci ofiar huraganu w Republice Dominikany. W 1993 roku...

3 września

3 września

3 września Jan Paweł II beatyfikował swoich dwóch poprzedników. W 1979 roku Ojciec Święty rozpoczął 7. pielgrzymkę apostolską do Włoch, w trakcie której odwiedził szpital Regina Apostolorum w Albano. W 1980 roku odbyła się audiencja Jana Pawła II w Sali Szwajcarskiej...

2 września

2 września

 2 września miały miejsce następujące wydarzenia: W 1980 roku Jan Paweł II napisał list do szefów państw – sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE na temat wolności religijnej. W 1995 roku odbyła się audiencja papieża dla przewodniczącego OWP Jasira Arafata. W 2003 roku, w...

1 września

1 września

W 1939 roku w czasie wybuchu II wojny światowej, Karol Wojtyła był na Wawelu – służył do mszy św. odprawianej przez ks. Kazimierza Figlewicza. 979 - Rozpoczęcie przez Ojca Świętego 6. pielgrzymki apostolskiej do Włoch. Papież nawiedził sanktuarium Naszej Pani Łaskawej...

29 sierpnia

29 sierpnia

29 sierpnia 1982 roku miała miejsce najkrótsza zagraniczna pielgrzymka Jana Pawła II. W San Marino Ojciec Święty spędził zaledwie 5 godzin. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który odwiedził tę niewielką republikę. Po przylocie z Watykanu nastąpiło krótkie...

28 sierpnia

28 sierpnia

9 lat temu delegacja Stolicy Apostolskiej przekazała rosyjskiej Cerkwi prawosławnej łaskami słynącą ikonę Matki Bożej Kazańskiej — symbol chrześcijańskiej tradycji narodu rosyjskiego. Ikona zaginęła na początku ubiegłego stulecia. Od 1993 roku znajdowała się w...

27 sierpnia

27 sierpnia

W 1989 roku papież napisał List apostolski w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W 1990 roku odbyła się audiencja Jana Pawła II dla przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, Lecha Wałęsy. Tego dnia Ojciec Święty skierował telegram z życzeniami do Matki Teresy z...

26 sierpnia

26 sierpnia

W 1978 roku kard. Wojtyła wziął udział w konklawe, na którym papieżem wybrany został Jana Paweł I. W 1979 roku rozpoczęła się piąta pielgrzymka apostolska Jana Pawła II do Włoch. Francesco Cossiga w imieniu rządu i narodu włoskiego przywitał Ojca Świętego w d'Agoro,...

25 sierpnia

25 sierpnia

W 1978 roku kard. Wojtyła uczestniczył w pierwszym dniu konklawe po śmierci Pawła VI. W 1979 roku odbyła się audiencja Jana Pawła II udzielona w Castel Gandolfo zespołowi pieśni i tańca Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej z Lublina. W 1990 roku miała miejsce...

24 sierpnia

24 sierpnia

W 1980 roku miała miejsce specjalna audiencja Jana Pawła II dla pielgrzymów, w tym dwóch Polaków, którzy przybyli pieszo z Krakowa. W 1997 roku papież koncelebrował z ok. 500 arcybiskupami i biskupami, a także kilkoma tys. kapłanów uroczystą mszę św. na hipodromie...

23 sierpnia

23 sierpnia

W 1983 roku papież przyjął na audiencji prezydenta Zairu - marszałka Mobutu Sesje Seko. W 1991 roku Jan Paweł II wystosował telegram do Michaiła Gorbaczowa w związku z objęciem przez niego funkcji prezydenta ZSRR. W 1995 roku papież odwiedził w poliklinice Gemelli...

22 sierpnia

22 sierpnia

W 1941 roku założony został Teatr Rapsodyczny przez Mieczysława Kotlarczyka. Główne spotkanie odbyło się w mieszkaniu rodziny Dębskich, jednym z uczestników był Karol Wojtyła. W 1980 roku Jan Paweł II wygłosił orędzie na otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia...

21 sierpnia

21 sierpnia

W 1997 roku Jan Paweł II udał się do Francji z pielgrzymką, której głównym punktem był udział w XII Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu. Była to 79. zagraniczna podróż apostolska papieża. Tematem ŚDM w 1997 roku były słowa: "Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a...

20 sierpnia

20 sierpnia

20 sierpnia 1980 roku Jan Paweł II wysłał list do kard. Stefana Wyszyńskiego w sprawie strajków na Wybrzeżu. Ojciec Święty napisał w nim m.in.: „Piszę tych kilka słów, aby zapewnić Waszą Eminencję, że w ciągu ostatnich trudnych dni jestem szczególnie blisko, modlitwą...

19 sierpnia

19 sierpnia

W 1985 roku zakończyła się trwająca od 8 sierpnia podróż Jana Pawła II do Afryki. W 1989 roku rozpoczęła się podróż Jana Pawła II do Hiszpanii w związku z obchodami Światowych Dni Młodzieży w Santiago de Compostela. Na lotnisku Labacolla Papieża powitał król Juan...

18 sierpnia

18 sierpnia

W 1979 roku Jan Paweł II odprawił mszę św. w Auli Audiencji letniej rezydencji dla profesorów, studentów i członków włoskiej Opus Dei. W 1981 roku Ojciec Święty przyjął na audiencji Lecha Kuberę i Tadeusza Domańskiego, pielgrzymów, którzy w intencji papieża przez...

17 sierpnia

17 sierpnia

W 1949 roku ks. Karol Wojtyła został odwołany ze swej pierwszej parafii w Niegowici i przybył do parafii św. Floriana w Krakowie. W 1991 roku Jan Paweł II, w ramach pielgrzymki apostolskiej na Węgry, spotkał się w Budapeszcie, w siedzibie Węgierskiej Akademii Nauk, z...

16 sierpnia

16 sierpnia

W 2002 roku rozpoczęła się ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. Była to zarazem jego 98. zagraniczna podróż apostolska. Jej hasłem były słowa: "Bóg bogaty w miłosierdzie". Wielu oczekiwało, iż pielgrzymka ta będzie sentymentalną podróżą Jana Pawła II do...

15 sierpnia

15 sierpnia

15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia NMP, podczas pontyfikatu Jana Pawła II miało miejsce kilka ważnych i ciekawych wydarzeń. W 1988 roku w Bazylice św. Piotra papież-Polak dokonał uroczystego zamknięcia Roku Maryjnego, który był obchodzony w Kościele od 7 czerwca...

14 sierpnia

14 sierpnia

14 sierpnia - w 1983 i 2004 roku - Jan Paweł II udał się dwukrotnie do Lourdes. Papież miał przyjechać do Lourdes już w lipcu 1981 roku na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, jednak z powodu zamachu na jego życie, który miał miejsce 13 maja, konieczne było...

14 sierpnia

13 sierpnia

W 1991 roku rozpoczął się drugi etap czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Pierwsza część miała miejsce dwa miesiące wcześniej, na początku czerwca. Od 13 do 16 sierpnia Ojciec Święty odbył sentymentalną podróż po najbliższych mu miejscach. Nawiedził...

12 sierpnia

12 sierpnia

W 1978 roku kard. Karol Wojtyła wziął udział w w pogrzebie Pawła VI. W 1993 roku Jan Paweł II spotkał się z prezydentem Billem Clintonem w Denver podczas pielgrzymki do USA. Tego samego dnia na stadionie piłkarskim Mile High Stadium miało miejsce spotkanie Papieża z...

11 sierpnia

11 sierpnia

W 1978 roku kard. Karol Wojtyła wyjechał do Rzymu na pogrzeb papieża Pawła VI. W 1980 roku ogłoszono list apostolski Jana Pawła II Sanctorum altrix Mater Ecclesiae w 1500. rocznicę narodzin św. Benedykta. W 1993 roku - Ottocento anni – list Jana Pawla II z okazji...

10 sierpnia

10 sierpnia

W 1978 roku kard. Karol Wojtyła odprawił na Wawelu mszę św. za Pawła VI. Papież zmarł 6 sierpnia. W 1982 roku Ojciec Święty wysłał telegram do abpa Jeana Lustigera z wyrazami oburzenia i potępienia zamachu terrorystycznego w Paryżu, w wyniku którego zginęło wielu...

9 sierpnia

9 sierpnia

9 sierpnia 1993 roku Jan Paweł II rozpoczął swoją 60. zagraniczną podróż apostolską połączoną z udziałem w Światowych Dniach Młodzieży w Denver. Przed VIII ŚDM Ojciec Święty odwiedził jeszcze Jamajkę i Meksyk. Głównym celem tej pielgrzymki były obchody 500-lecia...

8 sierpnia

8 sierpnia

W 1985 roku Jan Paweł II udał się do Afryki w swoją 27. zagraniczną podróż apostolską. W dniach 8-19 sierpnia 1985 roku odwiedził Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Republikę Środkowo-afrykańską, Demokratyczną Republikę Konga (d. Zair), Kenię i Maroko. Pierwszy...

7 sierpnia

7 sierpnia

W 1991 roku Jan Paweł II wysłuchał na dziedzińcu swej letniej rezydencji koncertu orkiestry symfonicznej „Jeunes de la Mediteranee” pod dyr. Michela Tabachnika. Orkiestra wykonała utwory Verdiego, Ravela, Guerinela, Beethovena i Musorgskiego.  

6 sierpnia

6 sierpnia

W 1993 roku papież podpisał encyklikę "Veritatis splendor", traktującej "o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła". Dokument ten Jan Paweł II zaadresował szczególnie "do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego". Prace nad tą encykliką trwały...

5 sierpnia

5 sierpnia

W 1976 roku kard. Karol Wojtyła uczestniczył w nabożeństwie ekumenicznym, w czasie którego wraz z jedenastoma innymi kardynałami symbolicznie umył nogi przedstawicielom Kościołów niekatolickich. W 1979 roku Jan Paweł II odprawił w Ogrodach Castel Gandolfo mszę św. dla...

4 sierpnia

4 sierpnia

W 1984 roku Jan Paweł II mianował ks. Jana Śrutwę biskupem pomocniczym diecezji lubelskiej W 1986 roku papież powtórnie zatwierdził kult bł. Jadwigi Królowej, którą kanonizował w 1997 roku

3 sierpnia

3 sierpnia

W 1976 roku w Filadelfii kard. Wojtyła spotyka się z nowym prymasem Stanów Zjednoczonych. Był nim kard. Jan Król, z pochodzenia Polak. Kard. był organizatorem 41. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Metropolita krakowski na Stadionie Weteranów celebruje mszę...

2 sierpnia

2 sierpnia

W 1984 roku Jan Paweł II spotkał się na dziedzińcu letniej rezydencji z włoskimi dawcami krwi i narządów – uczestnikami marszu solidarności z cierpiącymi. W 2001 roku przyjął na audiencji Jasira Arafata. W 2002 roku zakończyła się podróż Jana Pawła II do Kanady,...

1 sierpnia

1 sierpnia

1 sierpnia 2001 roku miała miejsce jubileuszowa, 1000 audiencja generalna za pontyfikatu Jana Pawła II. Łącznie – do 5 stycznia 2005 roku – papież odbył 1166 środowych audiencji ogólnych, w których uczestniczyło – na Placu św. Piotra lub w Auli Pawła VI – prawie 18...

31 lipca

31 lipca

W 2002 roku Ojciec Święty, w ramach pielgrzymki apostolskiej do Meksyku, celebrował w sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe mszę św. kanonizacyjną bł. Juana Diega (pierwszy kanonizowany Indianin).

30 lipca

30 lipca

W 1990 roku ogłoszono list apostolski motu proprio Jana Pawła II udzielającego odpustu zupełnego wiernym uczestniczącym w obchodach Roku św. Jana Loyoli (27.09.1990- 31.06.1991). W 2002 roku Jan Paweł II, w ramach pielgrzymki apostolskiej do Gwatemali, odprawił mszę...

29 lipca

29 lipca

W 1976 roku kard. Karol Wojtyła wygłosił wykład "The Transcendence of the Person and Men's Auto-Teleology" na Wydziale Teologicznym Catholic University of America w Waszyngtonie. W 1979 roku odbyła się audiencja Jana Pawła II w Sali Szwajcarskiej dla grupy...

28 lipca

28 lipca

W 1948 roku ks. Karol Wojtyła przybył do Niegowici, pierwszej przydzielonej parafii. W 1992 roku Ojciec Święty zakończył pobyt w poliklinice Gemelli. W 1993 roku Jan Paweł II potępił zamachy bombowe dokonane w Mediolanie i w Rzymie w nocy z 27 na 28 lipca. W zamachach...

27 lipca

27 lipca

W 1976 roku w ramach podróży do USA i Kanady, kard. Karol Wojtyła wygłosił wykład "Participation or Alienation" (Uczestnictwo czy alienacja) w ośrodku duszpasterstwa akademickiego w Harwardzie. W 1989 roku odbyła się niezwykła audiencja dla 350 przedstawicieli...

26 lipca

26 lipca

W 1992 roku papież z okna polikliniki Gemellego jako rekonwalescent po operacji guza jelita grubego pozdrawia zgromadzonych na Anioł Pański W 2002 roku modli się z młodymi na Drodze Krzyżowej prowadzonej ulicami Toronto w ramach XVII Światowych Dni Młodzieży; W czasie...

25 lipca

25 lipca

W 1986 roku odbyło się spotkanie papieża z młodymi Chorwatami na dziedzińcu Castel Gandolfo. Młodzi ludzie przedstawili Ojcu Świętemu spektakl poezji i śpiewów religijnych, prezentując w ten sposób siebie oraz swój naród. W 1990 roku ogłoszono temat orędzia Jana Pawła...

24 lipca

24 lipca

W 1982 roku papież przesłał na ręce dyrektora generalnego UNESCO orędzie z okazji światowej konferencji UNESCO w mieście Meksyk nt. polityki kulturalnej. W 1987 roku Jan Paweł II wystosował orędzie do przedstawicieli wielu religii świata – uczestników Dnia Modlitwy o...

23 lipca

23 lipca

W 2002 roku rozpoczęła się 97. zagraniczna podróż apostolska Jana Pawła II. Jej głównym celem był udział w Światowych Dniach Młodzieży w Toronto. Na spotkanie z polskim papieżem przybyła młodzież z ponad 170 krajów. Hasłem XVII ŚDM były słowa: „Wy jesteście solą...

22 lipca

22 lipca

W 1981 roku Jan Paweł II, przebywający po zamachu w poliklinice Gemelli, wygłosił przesłanie radiowo- telewizyjne ("Wasze cierpienia nie są daremne") do chorych uczestniczących w 42. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Lourdes. W 1985 roku Jan Paweł II...

21 lipca

21 lipca

W 1992 roku papież przechodzi rekonwalescencję po operacji guza jelita grubego w rzymskiej poliklinice im. Agostino Gemellego W 1996 roku podczas odpoczynku w Alpach Jan Paweł II odwiedza miejscowość Pieve di Cador

20 lipca

20 lipca

W 1979 roku odbyła się audiencja Jana Pawła II dla przedstawicieli amerykańskiego komitetu na rzecz umocnienia współpracy i wzajemnego zrozumienia między Żydami i Polakami. W 1982 roku odbyło się spotkanie Ojca Świętego na dziedzińcu Castel Gandolfo z dziewczęcym...

19 lipca

19 lipca

W 1986 roku papież spotkał się w ogrodach Castel Gandolfo z wychowankami liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej z Poznania i z harcerzami z Gdańska W 1991 roku Jan Paweł II odwiedził alpejską miejscowość Breuil-Cervinia u stóp góry Matterhorn i przy kaplicy...

18 lipca

18 lipca

W 1979 roku po środowej audiencji ogólnej Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa włoskiemu rowerzyście Grabiano Batoliniemu przed jego samotną pielgrzymką do Częstochowy.

17 lipca

17 lipca

17 lipca 1989 roku Stolica Apostolska i Polska Rzeczpospolita Ludowa przywróciły stosunki dyplomatyczne między nimi na szczeblu odpowiednio nuncjatury apostolskiej i ambasady. Wcześniej – od 4 lipca 1974 roku – istniał zespół ds. stałych kontaktów roboczych między PRL...

16 lipca

16 lipca

W 1984 roku Jan Paweł II udał się na dwudniową wycieczkę w Alpy. Od 16 do 17 lipca 1984 roku Ojciec Święty korzystał z narciarskich tras w rejonie masywu Adamello położonego w Alpach Retyckich w północnych Włoszech. Podczas tego pobytu spotkał się z ówczesnym włoskim...

15 lipca

15 lipca

W 1966 roku bp Karol Wojtyła wygłosił w Oświęcimiu kazanie z okazji 25. rocznicy śmierci Maksymiliana Kolbego. W 1992 roku Jan Paweł II przeszedł w poliklinice Gemelli operację niezłośliwego nowotworu na jelicie grubym. Cały świat pogrążony był w modlitwie, życzenia...

14 lipca

14 lipca

W 1979 roku Jan Paweł II przyjął na audiencji Johna Scotta, nowego ambasadora Nowej Zelandii przy Stolicy Apostolskiej. Tego samego dnia wyjechał na letni odpoczynek do rezydencji w Castel Gandolfo, gdzie wygłosił przemówienie do mieszkańców "Czas wakacji – czasem...

13 lipca

13 lipca

W 1988 roku Ojciec Święty udał się w Dolomity na 9-dniowy wypoczynek. Pobyt wypełniły papieżowi długie piesze wycieczki oraz spotkania z okolicznymi wiernymi. W 1994 roku rozpoczęły się dwudniowe obrady konsystorza nadzwyczajnego: 114 kardynałów dyskutowało nad...

12 lipca

12 lipca

W 1980 roku zakończyła się trwająca od 30 czerwca podróż apostolska do Brazylii. W 1982 roku Jan Paweł II przyjął na audiencji uczestników 60. kursu szkoleniowego Kolegium Obronnego NATO. Podczas tego spotkania Ojciec Święty wygłosił przemówienie "Rozważmy niektóre...

11 lipca

11 lipca

W 1980 roku Jan Paweł II napisał list apostolski "Sanctorum altrix Mater Ecclesia" z okazji 1500-lecia urodzin św. Benedykta. W 1990 roku Jan Paweł II udał się na odpoczynek do ulubionego, odwiedzanego od lat, Les Combes w Dolinie Aosty. W 2003 roku papież napisał do...

10 lipca

10 lipca

W 1988 roku zakończyły się obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej. Z tej okazji Jan Paweł II odprawił mszę św. w Bazylice św. Piotra. Ceremonia sprawowana była w rycie św. Jana Chryzostoma dla uczczenia Milenium Chrztu Rusi Kijowskiej, z papieżem koncelebrowało ją...

9 lipca

9 lipca

W 2000 roku Jan Paweł II udał się z wizytą do rzymskiego więzienia "Regina Coeli" w ramach Jubileuszu Więźniów z okazji Roku Jubileuszowego. – Była to wzruszająca chwila modlitwy i człowieczeństwa. Próbowałem wyczuć, wpatrując się w ich oczy, cierpienia, niepokoje i...

8 lipca

8 lipca

W 1987 roku rozpoczął się pierwszy wakacyjny pobyt Jana Pawła II w Dolomitach. Papież przebywał w miejscowości Lorenzago di Cadore, położonej w północnych Włoszech, w dniach 8-14 lipca 1987 roku. 12 lipca, we wspomnienie św. Jana Gwalberta, patrona pracowników...

7 lipca

7 lipca

W 1967 roku kard. Karol Wojtyła złożył wizytę w Mauthausen (miejsce obozu koncentracyjnego) i w Osjaku (Austria). W Osjaku znajduje się klasztor benedyktyński, do którego – według legendy – zgłosił się polski król Bolesław Śmiały po zabójstwie biskupa Stanisława. W...

6 lipca

6 lipca

W 1993 roku Jan Paweł II ogłosił orędzie na Światowy Dzień Pokoju w 1994 "Rodzina źródłem pokoju dla całej rodziny ludzkiej". W 1996 roku Jan Paweł II przewodniczył nabożeństwu maryjnemu dla uczczenia 400-lecia unii brzeskiej. Wieczorem w Kaplicy Gregoriańskiej...

5 lipca

5 lipca

W 1986 roku odbyło się spotkanie Jana Pawła II z kolumbijskimi intelektualistami w Medelin, w ramach pielgrzymki do Kolumbii. W 1988 roku papież ogłosił temat Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu na rok 1989: "Religia w środkach masowego przekazu". W 1990 roku...

4 lipca

4 lipca

W 1958 roku papież Pius XII mianował ks. Karola Wojtyłę na biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej. W 1986 roku odbyło się spotkanie Jana Pawła II z kilkuset tysiącami Indian, Murzynów i Metysów w Popayan. Do spotkania doszło w ramach pielgrzymki do Kolumbii. W...

3 lipca

3 lipca

W 1967 roku miała miejsce prywatna audiencja kard. Karola Wojtyły u Pawła VI. W 1986 roku Jan Paweł II wygłosił orędzie do mieszkańców USA z okazji stulecia Statui Wolności. Tego dnia w Stanach Zjednoczonych, o godz. 12, wszystkie dzwony obwieściły stulecie symbolu...

2 lipca

2 lipca

W 1988 roku Jan Paweł II ogłosił motu proprio „Ecclesia Dei”. Był on odpowiedzią na wyświęcenie biskupów bez zgody Stolicy Apostolskiej przez abp. Marcela Lefebvre'a. Kościół Boży ze smutkiem przyjął wiadomość o nielegalnych święceniach, udzielonych 30 czerwca tego...

1 lipca

1 lipca

W 1986 roku Jan Paweł II rozpoczął swoją 30. zagraniczną podróż apostolską. W dniach 1-8 lipca Ojciec Święty przebywał w Kolumbii i na wyspie Saint Lucia. Kolumbijski etap tej pielgrzymki przebiegał pod hasłem Drogami Kolumbii z pokojem Chrystusa. Papież do minimum...

30 czerwca

30 czerwca

Pierwszy konsystorz za pontyfikatu Jana Pawła II i początek dwóch papieskich pielgrzymek miały miejsce 30 czerwca. W 1979 roku po raz pierwszy odbył się konsystorz publiczny zwołany przez nowego papieża. Kapelusze kardynalskie otrzymało wówczas 14 hierarchów. Było...

29 czerwca

29 czerwca

W dniu, w którym Kościół wspomina Świętych Apostołów Piotra i Pawła, podczas pontyfikatu Jana Pawła II miało miejsce kilka istotnych wydarzeń. W 1990 roku został opublikowany list apostolski z okazji 500-lecia ewangelizacji Nowego Świata. W 1994 roku ustanowiono...

28 czerwca

28 czerwca

W 1967 roku abp Karol Wojtyła otrzymuje z rąk papieża Pawła VI kapelusz kardynalski i siedzibę tytularną (rzymski kościół św. Cezarego). W 1985 roku papież wydał oświadczenie o nieodwołalności zaangażowania Kościoła rzymskokatolickiego na rzecz ekumenizmu w 25....

27 czerwca

27 czerwca

W dniach 27-30 czerwca 1995 roku miała miejsce pierwsza, historyczna wizyta Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I w Rzymie. Patriarcha utrzymywał bardzo dobre i ożywione relacje z Janem Pawłem II, jak i jego dwoma następcami: Benedyktem XVI i...

26 czerwca

26 czerwca

W 1967 r. papież Paweł VI kreował kardynałem metropolitę krakowskiego abp. Karola Wojtyłę. W 2000 roku papież ogłosił trzecią tajemnicę fatimską. Trzecia tajemnica fatimska zrobiła największe wrażenie na dzieciach, jak i na wszystkich, którzy zetknęli się z...

25 czerwca

25 czerwca

W 1990 roku rozpoczął się rzymski Synod Biskupów Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego (pierwsze spotkanie wszystkich biskupów ukraińskich z Papieżem). W 1992 roku papież zatwierdził nowy Katechizm Kościoła Katolickiego. W 2001 roku podczas wizyty na Ukrainie papież...

24 czerwca

24 czerwca

W 1988 roku podczas pielgrzymki do Austrii papież złożył wizytę w obozie Mauthausen. WIEDEŃ: Spotkanie z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej w siedzibie nuncjatury apostolskiej EISENSTADT: Msza św. na lotnisku Eisenstadt-Trausdorf MAUTHAUSEN: Odwiedzenie dawnego...

23 czerwca

23 czerwca

Dwie zagraniczne pielgrzymki Jana Pawła II rozpoczęły się 23 czerwca. W ramach swojej 38. podróży poza granice Włoch Ojciec Święty udał się do Austrii, gdzie przebywał od 23 do 27 czerwca 1988 roku. Celem tej pielgrzymki było umocnienie w wierze wiernych lokalnego...

22 czerwca

22 czerwca

W 1983 roku w trakcie drugiej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II był w Krakowie. KRAKÓW: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Maius. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Ojciec Święty przyjął doktorat honoris causa nadany przez wszystkie sześć wydziałów tej uczelni....

21 czerwca

21 czerwca

W 1967 roku pojawiła się wiadomość o nominacji kardynalskiej bpa Karola Wojtyły. W 1980 roku papież przyjął na audiencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy’ego Cartera. W 1983 roku podczas drugiej pielgrzymki do Polski papież odwiedził Wrocław WROCŁAW: Tor wyścigów...

20 czerwca

20 czerwca

W 1920 roku Karol Wojtyła został ochrzczony. Otrzymał imiona Karol (patron to św. Karol Boromeusz) Józef (na cześć marszałka Piłsudskiego). W 1981 roku papież powrócił do polikliniki Gemelli. Ojciec Święty przebywał w Poliklinice Gemelli od 20 czerwca do 14 sierpnia...

19 czerwca

19 czerwca

W 1948 roku odbyła się obrona doktoratu Karola Wojtyły z teologii w rzymskim Angelicum. Temat pracy dotyczył wiary w myśli świętego Jana od Krzyża "Doctrina de fide apud S. Joannem de Cruc". W 1983 roku w trakcie drugiej pielgrzymki do Polski papież złożył na Jasnej...

18 czerwca

18 czerwca

18 czerwca 2000 roku Jan Paweł II przewodniczył na Placu św. Piotra nieszporom inaugurującym 47. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. W modlitwie przed Najświętszym Sakramentem uczestniczyli liczni kapłani, osoby konsekrowane, biskupi, kardynałowie i ponad 50 tys....

17 czerwca

17 czerwca

W 1962 roku biskup Karol Wojtyła został nominowany na stanowisko wikariusza kapitulnego, czyli tymczasowego rządcy archidiecezji krakowskiej. W 1983 roku podczas drugiej pielgrzymki do Polski papież był w Warszawie. WARSZAWA: Belweder - spotkanie z I Sekretarzem KC...

16 czerwca

16 czerwca

16 czerwca to przede wszystkim rocznica rozpoczęcia II pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Jej hasłem były słowa: Pokój Tobie, Ojczyzno moja. Tydzień trwał drugi pobyt Karola Wojtyły w Polsce jako następcy św. Piotra. W tym czasie Ojciec Święty odwiedził Warszawę,...

15 czerwca

15 czerwca

W 1948 roku ks. Karol Wojtyła powrócił do Polski po studiach w Rzymie. W 1992 roku odbyła się operacja usunięcia papieżowi guza okrężnicy. W 1994 roku nastąpiło nawiązanie przez Watykan stosunków dyplomatycznych z Izraelem na poziomie ambasad. W 1999 roku podczas...

14 czerwca

14 czerwca

W 1948 roku odbył się egzamin doktorski księdza Karola Wojtyły. Wojtyła rozpoczął swoje pierwsze samodzielne zajęcia uniwersyteckie jeszcze przed święceniami kapłańskimi. Od wiosny 1945 do lata 1946 roku prowadził w Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej...

13 czerwca

13 czerwca

W 1987 roku w czasie trzeciej pielgrzymki do Polski papież odwiedził Jasną Górę, Warszawę i Łódź. CZĘSTOCHOWA JASNA GÓRA: Kaplica Cudownego Obrazu - msza św. • Spotkanie z paulinami i pielgrzymami ŁÓDŹ: Lotnisko Lublinek - msza Św., podczas której 1,5 tys. dzieci...

12 czerwca

12 czerwca

Dwie pielgrzymki i ważna audiencja miały miejsce 12 czerwca podczas pontyfikatu Jana Pawła II. W dniach 12-17 czerwca 1984 roku Ojciec Święty przebywał w Szwajcarii. Wizyta ta miała wyraźny charakter ekumeniczny. Papież spotkał się z zespołem roboczym wszystkich...

11 czerwca

11 czerwca

W 1986 roku papież nominował członków komitetu mającego opracować katechizm powszechny. Komitetowi przewodniczył kard. Joseph Ratzinger. Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego został ostatecznie opublikowany w 1992 roku (polska wersja w 1994). W 1987 roku papież podczas...

10 czerwca

10 czerwca

W 1979 roku podczas pierwszej pielgrzymki do Polski papież odprawił Mszę św. na Błoniach w Krakowie. We mszy uczestniczyło ok. 1,5 mln wiernych. Był to jeden z głównych momentów pielgrzymki. Dokonane zostało symboliczne „Bierzmowanie dziejów". Po koronacji obrazu...

9 czerwca

9 czerwca

W 1967 roku kard. Wojtyła napisał list do ministra kultury Lucjana Motyki w obronie Teatru Rapsodycznego po decyzji o jego likwidacji. Teatr Rapsodyczny został założony w warunkach konspiracyjnych w 1941 roku przez katolickie podziemne ugrupowanie polityczne „Unia”...

8 czerwca

8 czerwca

W 1987 roku rozpoczęła się trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny pod hasłem „Do końca ich umiłował”. Była to zarazem 35. zagraniczna podróż apostolska papieża. W dniach 8-14 czerwca 1987 roku Ojciec Święty odwiedził Lublin, Majdanek, Tarnów, Kraków, Szczecin,...

7 czerwca

7 czerwca

W 1979 roku podczas I pielgrzymki do Polski papież odwiedził Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice i Oświęcim. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA: Spotkanie z wiernymi przed Sanktuarium Matki Bożej • Nadanie sanktuarium tytułu bazyliki mniejszej WADOWICE: Spotkanie z wiernymi przed...

6 czerwca

6 czerwca

W 1979 roku papież po raz pierwszy mówił do wiernych z okna na Franciszkańskiej 3 W 1979 roku podczas I pielgrzymki do Polski papież odwiedził Częstochowę i Kraków CZĘSTOCHOWA JASNA GÓRA: Spotkanie z kapłanami w katedrze • Spotkanie przed katedrą z chorymi. Anioł...

5 czerwca

5 czerwca

Tego dnia swój początek miały trzy pielgrzymki Jana Pawła II, wszystkie w ostatnich latach jego pontyfikatu: do Polski (1999), do Chorwacji (2003) i do Szwajcarii (2004). Siódma i najdłuższa wizyta Ojca Świętego w Ojczyźnie – w dniach 5-17 czerwca 1999 roku –...

4 czerwca

4 czerwca

Od 4 do 10 czerwca 1992 roku Jan Paweł II przebywał w Afryce. Była to 55. zagraniczna podróż apostolska papieża-Polaka. Większość czasu podczas tej pielgrzymki Ojciec Święty spędził w Angoli. Na jeden dzień udał się na Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą. W swoich...

3 czerwca

3 czerwca

W 1979 roku odbyło się spotkanie papieża ze studentami przed kościołem św. Anny w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski. Jan Paweł II przypomniał młodym ludziom, iż Polska oczekuje przyszłych lekarzy, prawników, filologów, techników, […] aby w każdym z nas objawił...

2 czerwca

2 czerwca

W 1979 roku Karol Wojtyła po raz pierwszy przybył do Polski jako papież Jan Paweł II. Pierwsza wizyta Ojca Świętego w Ojczyźnie – pod hasłem Gaude Mater Polonia – miała miejsce od 2 do 10 czerwca 1979 roku. Jan Paweł II odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę,...

1 czerwca

1 czerwca

Pierwszego dnia czerwca rozpoczęły się dwie zagraniczne podróże apostolskie Jana Pawła II: do państw skandynawskich i – po raz czwarty – do Ojczyzny. W dniach 1-10 czerwca 1989 roku papież odwiedził Norwegię, Islandię, Finlandię, Danię i Szwecję. Jednym z celów tej...

31 maja

31 maja

W 1997 roku rozpoczęła się 6. pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny pod hasłem "Chrystus wczoraj, dziś i na wieki". Była to zarazem 78. zagraniczna podróż apostolska papieża-Polaka. Główne cele pielgrzymki to: udział w zakończeniu 46. Międzynarodowego Kongresu...

30 maja

30 maja

Szósta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 30 maja – 2 czerwca 1980. Celem były odwiedziny Francji. 30 maja papież przyleciał do Paryża: Lotnisko Orly - powitanie przez władze państwowe i Episkopat • Place Georges'a...

29 maja

29 maja

29 maja mija rocznica dwóch wydarzeń, które miały miejsce podczas pontyfikatu Jana Pawła II. W 1982 roku w ramach pielgrzymki do Wielkiej Brytanii, w anglikańskiej katedrze w Canterbury miało miejsce historyczne spotkanie ekumeniczne z udziałem Papieża, prymasa...

28 maja

28 maja

W 1982 roku rozpoczęła się 12. zagraniczna podróż apostolska Jana Pawła II. Od 28 maja do 2 czerwca przebywał on w Wielkiej Brytanii. 28 maja papież przyleciał do Londynu, gdzie odbyły się: Powitanie na podmiejskim lotnisku Gatwick przez księcia Norfolk (w imieniu...

27 maja

W 1984 roku Jan Paweł II odwiedził z wizytą duszpasterską Viterbo w Lacjum. W 1989 roku z oficjalną wizytą w Watykanie przybył prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush. W 1993 roku papież przesłał telegram do kard. Silvano Piovanellego, florenckiego arcybiskupa,...

26 maja

26 maja

W 1985 roku Jan Paweł II udał się z wizytą do Salerno (na południe od Neapolu). W 1995 roku papież spotkał się z Tanzanką Gertrudą Mongell, sekretarz generalną IV Światowej Konferencji Narodów Zjednoczonych poświęconej kobiecie. Powiedziane jest następnie, że człowiek...

25 maja

25 maja

Konsystorz kardynalski, podróż apostolska i encyklika – to wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II, które miały miejsce 25 maja. W 1985 roku odbył się trzeci konsystorz zwołany przez polskiego papieża. Kapelusze kardynalskie otrzymało na nim 28 duchownych. W tym gronie...

24 maja

24 maja

W 1998 roku podczas wizyty w Turynie Papież oddał cześć Całunowi Turyńskiemu, który został wystawiony na widok publiczny. W 2002 roku w ramach 96. papieskiej pielgrzymki zagranicznej papież odwiedził Bułgarię. Tego dnia w Sofii odbyły się: Msza św. w kaplicy...

23 maja

23 maja

W 1998 roku Jan Paweł udał się na północ Włoch. Podczas dwudniowej wizyty odwiedził Vercelli i Turyn. Była to 123. pielgrzymka papieża na terenie Włoch. Turyn odwiedził on już wcześniej: w latach 1980 i 1988 oraz w 1978 roku, jeszcze jako kardynał, z okazji...

22 maja

22 maja

Dziś mija rocznica jednodniowej wizyty Jana Pawła II w Polsce. Przy okazji podróży apostolskiej do Czech, 22 maja 1995 roku papież odwiedził Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec. Celem tej krótkiej pielgrzymki – pod hasłem „Zło dobrem zwyciężaj” – było uczczenie św. Jana...

21 maja

21 maja

Podczas pontyfikatu papieża tego dnia miało miejsce kilka znaczących wydarzeń. W 1988 roku Jan Paweł II otworzył na terenie Watykanu schronisko dla ubogich Donum Mariae, prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości, które założyła bł. Matka Teresa z...

20 maja

20 maja

20 maja 1995 roku rozpoczęła się trzydniowa wizyta Jana Pawła II w Czechach. Ostatniego dnia Ojciec Święty odwiedził także trzy polskie miasta. Mimo że papież był tam zaledwie 5 lat wcześniej, to od ostatniej pielgrzymki dokonało się tam wiele przemian społecznych i...

19 maja

19 maja

W 1991 roku papież skierował list do biskupów w sprawie zagrożeń życia ludzkiego. W 1994 roku papież przyjął na audiencji prezydenta RP Lecha Wałęsę.

18 maja

18 maja

18 maja to data szczególna - rocznica urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Karol Józef przyszedł na świat 18 maja 1920 roku ok. godz. 17, w rodzinie Emilii (z domu Kaczorowskiej) i Karola Wojtyłów. Był to ich drugi syn – w 1906 roku urodził się Edmund. Natomiast 8...

17 maja

17 maja

W 1979 roku miała miejsce wizyta Jana Pawła II na Monte Cassino. W 1981 roku papież wypowiedział publicznie słowa przebaczenia dla Alego Agcy podczas mszy odprawianej w poliklinice Gemelli. Ojciec Święty wyznał: Tobie, Maryjo, powtarzam: Totus Tuus ego sum. W 1985...

16 maja

16 maja

W 1997 roku odbyła się audiencja dla prezydenta Gruzji Eduarda Szewardnadze w Watykanie.  

15 maja

15 maja

W 1977 roku kard. Karol Wojtyła poświęcił pierwszy kościół w Nowej Hucie-Bieńczycach pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. 15 czerwca 1952, ks. abp Eugeniusz Baziak erygował parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieńczycach. Parafia liczyła wtedy 3000...

14 maja

14 maja

W 1981 roku miała miejsce operacja przeprowadzona po zamachu na Jana Pawła II. Po odzyskaniu przytomności papież rozmawiał z ks. Stanisławem Dziwiszem. W wyniku zamachu Jan Paweł II doznał rozległych obrażeń jamy brzusznej oraz ręki, wymagających natychmiastowej...

13 maja

13 maja

Mija kolejna rocznica zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce na Placu św. Piotra w Watykanie. 13 maja 1981 roku, przed cotygodniową audiencją generalną, papież objeżdżał plac, aby pozdrowić zgromadzonych pielgrzymów. O godz. 17.19 Ojciec Święty został...

12 maja

12 maja

Tego dnia, w 1982 i 2000 roku, miały początek podróże apostolskie Jana Pawła II do Portugalii. Ojciec Święty chciał przede wszystkim podziękować Matce Bożej Fatimskiej za ocalenie życia podczas zamachu na Placu św. Piotra 13 maja 1981 roku. W przemówieniach...

11 maja

11 maja

28 lat temu rozpoczęła się 10-dniowa podróż apostolska Jana Pawła II po krajach Beneluksu. Pierwszym etapem tej pielgrzymki była Holandia. Papież nawiedził tam m.in. sanktuarium maryjne w ’S-Hertogenbosch, spotkał się z przedstawicielami różnych Kościołów...

10 maja

10 maja

Portugalia i Liban – do tych państw udał się z pielgrzymką Jan Paweł II, odpowiednio 22 i 16 lat temu. W maju 1991 roku polski papież przybył do Fatimy, aby w 10. rocznicę zamachu na swoją osobę podziękować Matce Bożej za ocalenie życia i opiekę nad Kościołem. Podczas...

9 maja

9 maja

9 maja 1993 roku, podczas swojej trzeciej wizyty duszpasterskiej na Sycylii, Jan Paweł II zaapelował do członków mafii o nawrócenie. W Agrigento Ojciec Święty wypowiedział znamienne, zaimprowizowane słowa, których nie zawierał przygotowany wcześniej tekst...

8 maja

8 maja

18 lat temu Jan Paweł II wystosował przesłanie z okazji przypadającej tego dnia 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W dokumencie tym papież pisał m.in.: Świat, a zwłaszcza Europa, weszły na drogę wiodącą do tej straszliwej katastrofy, ponieważ straciły...

7 maja

7 maja

7 maja miały swój początek dwie papieskie pielgrzymki: do Ameryki Południowej w 1988 roku i do Rumunii 11 lat później. Tego dnia odbyło się też jedno z wydarzeń w ramach Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. 25 lat temu Jan Paweł II odwiedził Urugwaj, Boliwię, Peru i...

6 maja

6 maja

23 lata temu rozpoczęła się 47. podróż apostolska Jana Pawła II. Od 6 do 13 maja 1990 roku polski papież przebywał w Meksyku i Curaçao. Pielgrzymka ta była jednym z etapów przygotowań do obchodów 500-lecia ewangelizacji Ameryki. Najważniejszym wydarzeniem była...

5 maja

5 maja

W 1980 roku Kongregacja Nauki Wiary przedstawiła deklarację o eutanazji. W 1988 roku odbyło się spotkanie Jana Pawła II i abpa Lefebvre’a. Papież zaproponował arcybiskupowi utworzenie w obrębie Kościoła miejsca dla pojednanego ruchu tradycjonalistycznego pod warunkiem...

4 maja

4 maja

4 maja 2001 Jan Paweł II udał się z pielgrzymką do Grecji, Syrii i na Maltę śladami św. Pawła Apostoła. 93. podróż apostolska papieża-Polaka była kontynuacją pielgrzymiego szlaku Jubileuszowego Roku 2000. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który odwiedził Grecję. Z...

3 maja

3 maja

W dniach 3-4 maja 2003 roku Ojciec Święty po raz piąty odwiedził Hiszpanię. Była to 99. podróż apostolska Jana Pawła II. Mottem tej pielgrzymki były słowa Zmartwychwstałego Chrystusa: „Będziecie moimi świadkami”. W przemówieniu powitalnym Jan Paweł II nawiązał do...

2 maja

2 maja

2 maja 1980 roku Jan Paweł II rozpoczął swoją pierwszą podróż apostolską do Afryki. Do 12 maja odwiedził Demokratyczną Republikę Konga (dawny Zair), Kongo, Kenię, Ghanę, Burkina Faso i Wybrzeże Kości Słoniowej. Głównym celem tej pielgrzymki był jubileusz 100-lecia...

1 maja

1 maja

1 maja 1991 roku opublikowana została encyklika społeczna Jana Pawła II "Centessimus annus" Została ona ogłoszona w setną rocznicę encykliki Rerum novarum. Jest ona odpowiedzią Kościoła na zmiany społeczne, ekonomiczne i polityczne, jakie zaszły w Europie głównie po...

30 kwietnia

30 kwietnia

30 kwietnia 1987 roku rozpoczęła się papieska pielgrzymka do ówczesnej Republiki Federalnej Niemiec Była to 37. podróż apostolska Jana Pawła II. Podczas pielgrzymki Ojciec Święty wyniósł do chwały ołtarzy dwie osoby: o. Ruperta Mayera SJ i s. Teresę Benedyktę od...

29 kwietnia

29 kwietnia

29 kwietnia 1994 roku Jan Paweł II trafił do polikliniki Gemelli z powodu złamania kości udowej w prawej nodze, do którego doszło 28 kwietnia w łazience w papieskich apartamentach. Ojciec Święty musiał poddać się operacji wstawienia protezy stawu biodrowego i opuścił...

28 kwietnia

28 kwietnia

28 kwietnia 1979 roku Jan Paweł II mianował abp. Agostino Casaroliego sekreterzem stanu i przewodniczącym Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej. Agostino Casaroli urodził się w Castel San Giovanni. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1937. W roku 1961, za...

27 kwietnia

27 kwietnia

W 2014 roku papież Franciszek dokonał na placu Świętego Piotra wspólnej kanonizacji Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. W 1986 roku odbyła się specjalna audiencja w Watykanie dla przedstawicieli diaspory albańskiej. Podczas tego spotkania Papież powiedział: Nie ma...

25 kwietnia

25 kwietnia

25 kwietnia 1997 roku rozpoczęła się papieska pielgrzymka do Czech. Papież spotkał się z wiernymi Kościoła w Czechach z z okazji obchodów 1000-lecia śmierci św. Wojciecha. Najważniejszym wydarzeniem tej trzydniowej pielgrzymki była Msza Święta w Pradze, która zamykała...

22 kwietnia

22 kwietnia

22 kwietnia 1984 roku Jan Paweł II oficjalnie zamknął w Kościele Rok Święty Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia, trwający od 25 marca 1983 roku. Z kolei 22 kwietnia 1990 roku w Welehradzie, podczas pielgrzymki do ówczesnej Czechosłowacji, Ojciec Święty zapowiedział...

25 kwietnia

21 kwietnia

21 kwietnia 1990 roku Jan Paweł II rozpoczął dwudniową pielgrzymkę do ówczesnej Czechosłowacji. Celem tej wizyty było spotkanie z tamtejszymi katolikami i umocnienie ich w wierze. Papież-Polak odwiedził kraj, w którym Kościół katolicki od 1950 roku był z wielką...

20 kwietnia

20 kwietnia

20 kwietnia obchodzimy rocznicę ogłoszenia Listu apostolskiego Redemptionis anno "na temat Jerozolimy, świętego dziedzictwa wszystkich wierzących w Boga, miejsca w którym zbiegają się drogi upragnionego pokoju dla ludów Bliskiego Wschodu". Papieski dokument,...

19 kwietnia

19 kwietnia

"Jezus Chrystus Zbawiciel oraz Jego misja miłości i służby w Azji" – pod takim hasłem 19 kwietnia 1998 roku w Watykanie rozpoczęło się Specjalne Zgromadzenie Biskupów poświęcone Azji pod przewodnictwem Jana Pawła II. O potrzebie zwołania tego synodu papież-Polak...

18 kwietnia

18 kwietnia

18 kwietnia 1993 roku, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – nie było to jeszcze w Kościele święto Bożego Miłosierdzia – papież Jan Paweł II na placu św. Piotra ogłosił s. Faustynę błogosławioną, 55 lat po jej śmierci w roku 1938. W ten sposób zakończył on proces,...

17 kwietnia

17 kwietnia

17 kwietnia 2003 roku została opublikowana ostatnia encyklika autorstwa bł. Jana Pawła II – "Ecclesia de Eucharistia". Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit]. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę...

11 kwietnia

11 kwietnia

W 1985 roku Jan Paweł II wziął udział w Konferencji Episkopatu Włoch w Loreto. W 1987 roku papież kontynuuje swoją podróż do Argentyny. W Rosario odprawił Mszę św., podczas której wezwał Argentyńczyków do uczestnictwa w życiu publicznym i stania się światłem i solą w...

10 kwietnia

10 kwietnia

W 1994 roku rozpoczęło się specjalne zgromadzenie Synodu Biskupów Afryki zwołane przez Jana Pawła II i poświęcone ewangelizacji. Uroczystą inauguracyjną liturgię eucharystyczną koncelebrowało z papieżem w Bazylice Watykańskiej trzydziestu pięciu Kardynałów, jeden...

8 kwietnia

8 kwietnia

W 1979 roku -papież napisał pierwszy list do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek. Kapłaństwo, zbudowane na fundamencie sakramentu, musi być dla drugich wyraźnym i przejrzystym znakiem i drogowskazem. Jest to nadrzędny warunek pasterskiej posługi. Kapłan...

2 maja

7 kwietnia

Papież kontynuuje pielgrzymkę do Argentyny w 1987 roku. W drugim dniu pielgrzymki Jan Paweł II odprawił Mszę w Bahia Blanca oraz Viedma. Przewodniczył także liturgii Słowa w Mendozie. W 1989 roku papież wygłosił przemówienie do członków Papieskiej Komisji Biblijnej....

6 kwietnia

6 kwietnia

W 1980 roku Jan Paweł II wystosował list do Kościoła na Węgrzech wzywający do ożywienia katolicyzmu. W 1984 roku papież powołał organizację "Pomoc Kościołowi w Potrzebie". Celem organizacji była m.in. budowa kościołów, klasztorów i ośrodków parafialnych, dokształcanie...

5 kwietnia

5 kwietnia

W 1996 roku w liturgii przypadał Wielki Piątek Tego dnia Jan Paweł II wyspowiadał 15 osób. Po południu przewodniczył liturgii Męki Pańskiej, a wieczorem - nabożeństwu Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Teksty rozmyślań do poszczególnych stacji pt. "Cena miłości"...

4 kwietnia

4 kwietnia

W 1980 roku w Wielki Piątek papież udzielał sakramentu pojednania w Bazylice św. Piotra w Rzymie. W 1991 roku rozpocząło się czwarte zwołane przez Jana Pawła II zebranie plenarne Kolegium Kardynalskiego (poświęconego zagrożeniu życia ludzkiego oraz sektom) W 1992 roku...

3 kwietnia

3 kwietnia

W 1987 roku papież odbył pielgrzymkę do Chile. Tego dnia celebrował Mszę św. na placu O’Higgins w Santiago. Trzydziesta trzecia podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyła się w dniach 31 marca - 12 kwietnia 1987 roku. Celem były odwiedziny Urugwaju,...

2 kwietnia

2 kwietnia

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 zmarł Jan Paweł II. W 1980 roku przyjął na audiencji marokańskiego króla Hasana II Tego dnia miała miejsce ostatnia z 23 katechez z cyklu Chrystus odwołuje się do "początku" wygłoszona przez Jana Pawła II podczas audiencji...

1 kwietnia

1 kwietnia

W 1987 roku papież rozpoczął pielgrzymkę do Chile. Odbyła się wtedy rozmowa Jana Pawła II z dziennikarzami w samolocie, podczas której padają słowa: "Nie jestem apostołem demokracji, jestem apostołem Ewangelii. […] Jeśli demokracja oznacza prawa człowieka, to ona...

17 marca

17 marca

1949 roku ks. Karol Wojtyła został odwołany z parafii w Niegowici do parafii św. Floriana w Krakowie. U św. Floriana Wojtyła był wikarym a następnie duszpasterzem akademickim do 1958 roku. W 1985 roku Jan Paweł II zaapelował do toczących wojnę Iraku i Iranu, a także...

16 marca

16 marca

W 1998 roku Watykańska Komisja do spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem ogłosiła dokument "Pamiętamy. Refleksje nad Shoah"

15 marca

15 marca

W 1990 roku Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z ZSRR.

14 marca

14 marca

W 1986 roku odbyła się audiencja dla profesorów, alumnów wyższego i niższego seminarium w Padwie, przybyłych do Rzymu z okazji 150. rocznicy urodzin alumna Józefa Sarto, późniejszego Piusa X. Podczas spotkania Jan Paweł II wygłosił przemówienie: "Seminarium jako...

13 marca

13 marca

W 2005 roku papież opuścił klinikę Gemelli. Jan Paweł II wrócił do Watykanu, błogosławiąc z samochodu setki pozdrawiających go po drodze pielgrzymów.  

12 marca

12 marca

W 1979 roku odbyła się audiencja udzielona przez Jana Pawła II przedstawicielom organizacji żydowskich.  

11 marca

11 marca

W 2001 roku papież dokonał najliczniejszej w dziejach beatyfikacji – wyniósł na ołtarze 233 męczenników. Wśród beatyfikowanych znaleźli się mężczyźni i kobiety, duchowni i świeccy – ofiary prześladowań Kościoła podczas wojny domowej w...

10 marca

10 marca

W 1983 roku papież powrócił z pielgrzymki do Ameryki Środkowej. Podczas pielgrzymki Jan Paweł II odwiedził Kostarykę, Nikaraguę, Panamę, Salwador, Gwatemalę, Honduras, Belize oraz Haiti.

9 marca

9 marca

W 1982 roku odbyło się doroczne spotkanie w Sali Klementyńskiej z klerem Rzymu nt. duszpasterstwa uniwersyteckiego; obok księży wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji i ruchów studenckich. Podczas spotkania Jan Paweł II wygłosił przemówienie Kościół i...

8 marca

8 marca

W 2000 roku w Watykanie ogłoszony został dokument Pamięć i pojednanie: Kościół i winy przeszłości. Dokument nie jest płomiennym kazaniem ekspiacyjnym, tylko teologiczną analizą problemu. Autorzy rozważają m.in. kwestię, którą określają jako paradoks: jak to się...

7 marca

7 marca

W 1976 roku rozpoczęły się rekolekcje wygłoszone przez Karola Wojtyłę dla Kurii Rzymskiej. Rekolekcje trwały do 13 marca, a ich treść jeszcze w tym samym roku ukazała się w Polsce, w książce pt. Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Powierzenie przez Pawła VI...

6 marca

6 marca

Dwa ważne wydarzenia związane z pisarską działalnością papieża. W 1949 roku Karol Wojtyła napisał pierwszy tekst dla Tygodnika Powszechnego pt. Mission de France. W 2003 roku odbyła się watykańska i krakowska prezentacja poematu papieża Tryptyk...

5 marca

5 marca

W 1981 roku Jan Paweł II z okazji jubileuszu Papieskiego Kolegium Litewskiego św. Kazimierza odprawił mszę w litewskiej kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia w Grotach Watykańskich i wygłosił homilię w języku litewskim.  

4 marca

4 marca

W 1979 roku została ogłoszona pierwsza encyklika Jana Pawła II. Encyklika Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka) zawiera program pontyfikatu, m.in. zdanie Rola Kościoła jest służebna, gdyż Kościołowi nie wolno szukać siebie dla samego siebie. W 1981 roku odbyła się...

3 marca

3 marca

W 1964 roku abp Karol Wojtyła wystosował pierwszy list pasterski, w którym podkreślał odpowiedzialność świeckich.  

2 marca

2 marca

W 1983 roku papież rozpoczął pielgrzymkę do Ameryki Środkowej. W czasie tej wizyty, w Nikaragui rządzonej przez marksizujący reżim Daniela Ortegi, doszło do skandalu. Podczas mszy w Managui część zebranych – reżimowi aktywiści – próbowała zakłócić liturgię,...

1 marca

1 marca

W 1993 roku papież wystosował list do Sekretarza Generalnego ONZ apelujący o zakończenie wojny na Bałkanach.  

29 lutego

29 lutego

W 1944 roku Karol Wojtyła został potrącony przez niemiecki samochód ciężarowy. Wojtyłę uratował niemiecki oficer, który zatrzymał inną ciężarówkę i kazał przewieźć go do szpitala. Diagnoza: Rana szarpana głowy i wstrząs mózgu.

27 lutego

27 lutego

W 1985 roku miała miejsce audiencja Papieża dla ministra spraw zagranicznych ZSRR Andrieja Gromyki. W 1988 roku III Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Rzymie i na całym świecie pod hasłem Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. W 2005 roku Jana Paweł II ukazał się w...

26 lutego

26 lutego

W 1973 abp Karol Wojtyła wziął udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Melbourne, w Australii, gdzie reprezentował polski Kościół.  

25 lutego

25 lutego

W 1960 roku bp Karol Wojtyła był z wizytą w domu ss. Albertynek na Prądniku w Krakowie. Podczas spotkania biskup Wojtyła mówił o roli Zgromadzenia, które ma spełniać rolę „kwasu chlebowego” w społeczeństwie. W 1979 roku Jan Paweł II udzielił ślubu córce rzymskiego...

24 lutego

24 lutego

W 1980 roku opublikowano list Jana Pawła II o tajemnicy i kulcie Eucharystii Dominicae Centa. W 1983 roku odbyła się prezentacja książki Andre Frossarda: Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II. W 2000 roku Jan Paweł II rozpoczął 90. papieską podróż zagraniczną....

23 lutego

23 lutego

23 lutego 2005 roku ukazała się ostatnia książka Jana Pawła II. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci to zbiór filozoficznych i historycznych refleksji, a także wspomnień papieża dotyczących m.in. kwestii demokracji, wolności i praw człowieka czy też...

22 lutego

22 lutego

Z dzisiejszą datą związana jest Konstytucja apostolska "Universi Dominici gregis". 22 lutego 1996 roku Jan Paweł II promulgował Konstytucję apostolską Universi Dominici gregis o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymu. Dokument ten reguluje czynności...

21 lutego

21 lutego

Dziś wspominamy rocznicę dwóch konsystorzy, które odbyły się za pontyfikatu polskiego papieża. 21 lutego 1998 roku odbył się siódmy konsystorz zwołany przez Jana Pawła II, w czasie którego Ojciec Święty kreował 20 nowych kardynałów. Ponadto papież zastrzegł, że nie...

20 lutego

20 lutego

W 1980 roku papież przyjął na audiencji grupę japońskich buddystów i szintoistów. W 1987 roku miała miejsce audiencja Papieża dla matki Mehmeta Alego Agcy.  

19 lutego

19 lutego

W 1985 Jan Paweł II przyjął na audiencji premiera Izraela Szymona Peresa. W 1992 roku rozpoczęła się 54. papieska podróż zagraniczna. Jan Paweł II odwiedził kraje afrykańskie: Senegal, Gambię, Gwineę (19-26 II).

18 lutego

18 lutego

W 1941 roku zmarł ojciec Karola Wojtyły. W 1981 roku Jan Paweł II beatyfikował w Manilii 16 męczenników z Nagasaki. Była to pierwsza beatyfikacja poza Rzymem. W 1984 roku podpisano porozumienie w sprawie rewizji konkordatu laterańskiego pomiędzy Stolicą Apostolską a...

17 lutego

17 lutego

W 2001 roku opublikowano papieski list apostolski z okazji 1700-lecia chrztu Armenii.

16 lutego

16 lutego

W 1981 roku papież rozpoczął 9. podróż zagraniczną. Ojciec Święty odwiedził kraje Dalekiego Wschodu: Pakistan, Filipiny, wyspę Guam, Japonię, a także stan Alaska w USA (pielgrzymka trwała do 27 lutego).

15 lutego

15 lutego

W 2000 roku papież przyjął na audiencji Jasira Arafata, przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej. Arafat, który już po raz 9. został przyjęty przez Ojca Świętego, prosił go m.in. o poparcie sprawy palestyńskiej w czasie zaplanowanej na marzec podróży Papieża do Ziemi...

14 lutego

14 lutego

Za pontyfikatu Jana Pawła II 14 lutego miały miejsce dwa wydarzenia. W 1988 roku Ojciec Święty wystosował specjalne przesłanie do  ukraińskich katolików Magnum Baptismi donum. Okazją ku temu było 1000-lecie chrztu św. Włodzimierza i całej Rusi Kijowskiej. "Przed...

13 lutego

13 lutego

W 1999 roku papież przyjął na audiencji anglikańskiego arcybiskupa Canterbury George’a Careya. W 2001 roku miała miejsce audiencja dla pracowników Radia Watykańskiego z okazji 70-lecia powstania rozgłośni (12 II 1931). Z kolei w 2003 roku papież spotkał się z głównym...

12 lutego

12 lutego

12 lutego 1982 roku rozpoczęła się 10. podróż apostolska Jana Pawła II. W dniach 12-19 lutego odwiedził on Nigerię, Benin, Gabon i Gwineę Równikową. Była to druga pielgrzymka papieża na kontynent afrykański. W Nigerii Ojciec Święty udzielił sakramentów chrztu i...

11 lutego

11 lutego

W 1984 roku został opublikowany papieski list apostolski "Salvifici doloris", mówiący o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia. List ten podejmuje temat najtrudniejszy z trudnych – rozważa sens ludzkiego cierpienia, zadaje pytania o istnienie zła i znaczenie...

10 lutego

10 lutego

W 1993 roku Jan Paweł II przebywał z wizytą w Chartumie. Spotkał się tam m.in. z przywódcą Sudanu gen. Omarem Hassanem Ahmedem al-Bashirem. Papież upomniał się w czasie tej wizyty o mieszkańców kraju: Nie ma pokoju bez sprawiedliwości i poszanowania praw człowieka. W...

9 lutego

9 lutego

W 1990 roku nastąpiło przywrócenie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Republiką Węgierską.  

8 lutego

8 lutego

W dniach 8-9 lutego 1975 roku w Krakowie odbyła się I Ogólnopolska Sesja Naukowa Lekarzy i Teologów, którą zwołał metropolita krakowski, kard. Karol Wojtyła. 8 lutego 1981 roku Jan Paweł II spotkał się z głównym rabinem Rzymu, prof. Elio Toaffem. Natomiast 8 lutego...

7 lutego

7 lutego

W 1940 roku młody Karol Wojtyła poznał Jana Tyranowskiego. Działo się to w salezjańskiej parafii na Dębnikach. Tyranowski wprowadził Wojtyłę do młodzieżowego Koła Żywego Różańca i zapoznał z dziełami hiszpańskich mistyków, m.in. św. Jana od...

6 lutego

6 lutego

W 1988 roku papież przyjął na audiencji prof. Andrieja Sacharowa, laureata pokojowej Nagrody Nobla. W 2003 roku odbyła się pierwsza w historii wizyta delegacji Serbskiego Kościoła Prawosławnego w Watykanie. W 2005 roku papież ukazał się w oknie polikliniki Gemelli i...

5 lutego

5 lutego

5 lutego 1991 roku Jan Paweł II przyjął na audiencji Lecha Wałęsę. Była to jego pierwsza oficjalna wizyta w Watykanie jako prezydenta RP. Natomiast w dniach 5-12 lutego 1996 roku odbyła się 60. podróż apostolska Jana Pawła II. Na jej trasie znalazły się: Gwatemala,...

4 lutego

4 lutego

W 1968 roku komisja krakowskich teologów z abp Karolem Wojtyłą przedstawiła papieżowi Pawłowi VI swoje memorandum: Podstawy nauki Kościoła o zasadach życia małżeńskiego.  

3 lutego

3 lutego

Z dzisiejszą datą związana jest 57. zagraniczna podróż apostolska Jana Pawła II. W dniach 3-10 lutego 1993 roku Ojciec Święty odwiedził Benin, Ugandę i Sudan. Papież spotkał się m.in. z muzułmanami i wyznawcami tradycyjnych lokalnych wierzeń (w Beninie i Sudanie) oraz...

2 lutego

2 lutego

Dwa ważne wydarzenia miały miejsce za pontyfikatu Jana Pawła II w święto Ofiarowania Pańskiego. 2 lutego 1983 roku miał miejsce drugi konsystorz zwołany przez papieża. Kapelusze kardynalskie otrzymało wówczas 18 hierarchów. W tym gronie był ówczesny metropolita...

1 lutego

1 lutego

1 lutego 1996 roku oficjalną wizytę w Watykanie złożył Janowi Pawłowi II ówczesny prezydent Meksyku, Ernesto Zedillo Ponce de León. Dużo bardziej nietypowy charakter miało spotkanie z udziałem polskiego papieża, jakie miało miejsce 1 lutego 1998 roku. Tego dnia Ojciec...

31 stycznia

31 stycznia

Z ostatnim dniem stycznia związane jest wydarzenie sprzed pontyfikatu papieża. 31 stycznia 1965 roku zespół roboczy, którego członkiem był ówczesny metropolita krakowski, abp Karol Wojtyła, rozpoczął prace nad tzw. Schematem XIII Soboru Watykańskiego II, który...

28 stycznia

28 stycznia

W 1979 roku papież wygłosił przemówienie do zgromadzenia generalnego Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej CELAM w Puebla (Meksyk). W 2005 roku miała miejsce audiencja dla członków Komisji ds. Dialogu między Kościołem katolickim a starożytnymi Kościołami...

26 stycznia

26 stycznia

26 stycznia 1985 roku rozpoczęła się kolejna papieska pielgrzymka. W dniach 26 stycznia - 6 lutego 1985 roku odbyła się 25. zagraniczna podróż apostolska Jana Pawła II. W tym czasie Ojciec Święty odwiedził Wenezuelę, Ekwador, Peru oraz Trynidad i Tobago. Pielgrzymka...

25 stycznia

25 stycznia

Data 25 stycznia w kalendarium pontyfikatu papieża pojawia się kilkakrotnie. W 1979 roku Jan Paweł II rozpoczął swoją pierwszą zagraniczną pielgrzymkę po wyborze na Stolicę Piotrową. W dniach 25 stycznia - 1 lutego 1979 roku odwiedził Dominikanę, Meksyk, gdzie wziął...

24 stycznia

24 stycznia

Międzynarodowe i międzyreligijne wydarzenia związane z dzisiejszą datą znajdują się w kalendarium Jana Pawła II. 24 stycznia 1979 roku papież Jan Paweł II odpowiedział pozytywnie na prośbę władz Argentyny i Chile, aby Stolica Apostolska podjęła mediacje w celu...

23 stycznia

23 stycznia

Dziś obchodzimy rocznice dwóch wydarzeń z pontyfikatu papieża. W 1992 roku Jan Paweł II odprawił w Bazylice św. Piotra specjalną Mszę świętą w intencji pokoju na Bałkanach. 23 stycznia 1997 roku trzydniową wizytę w Watykanie rozpoczął Aram I Keshishian - duchowny...

22 stycznia

22 stycznia

W 1963 roku bp Karol Wojtyła odprawił mszę św. w katedrze wawelskiej w stulecie Powstania Styczniowego. W 1984 roku miała miejsce pierwsza wizyta papieska u społeczności cygańskiej – spotkanie odbyło się w rzymskim kościele św. Rity. W 1991 roku  zaprezentowano...

21 stycznia

21 stycznia

Z dzisiejszą datą wiąże się przede wszystkim początek jednej z ważniejszych pielgrzymek papieskich. W 1993 roku oficjalną wizytę w Watykanie złożył włoski premier, Giuliano Amato. Przy tej okazji spotkał się również z Janem Pawłem II. Natomiast 21 stycznia 1998 roku...

20 stycznia

20 stycznia

W 1998 roku wizytę państwową w Watykanie złożył ówczesny prezydent Francji, Jacques Chirac. Warto dodać, że po śmierci Jana Pawła II Chirac zarządził we Francji żałobę narodową, co spotkało się z ostrą krytyką wielu laickich środowisk.

19 stycznia

19 stycznia

W 1991 roku odbyła się audiencja dla przywódców religijnych wyznań chrześcijańskich z Iraku. Natomiast w 1995 roku papież podczas pielgrzymki do Australii beatyfikował Mary MacKillop, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa od Najświętszego Serca. Jest ona...

18 stycznia

18 stycznia

W 1964 roku papież Paweł VI nominował bpa Karola Wojtyłę na arcybiskupa metropolitę krakowskiego. Bp Wojtyła objął godność metropolity archidiecezji krakowskiej 18 stycznia 1964 roku, zastępując zmarłego kilkanaście miesięcy wcześniej abpa Eugeniusza Baziaka....

31 stycznia

17 stycznia

W 1965 roku abp Karol Wojtyła rozpoczyna pracę w podkomisji przygotowującej soborowy dokument "O Kościele w świecie współczesnym." W 1995 roku Jan Paweł II beatyfikował Petera To Rot, Papuasa, męczennika, podczas mszy świętej w Port Moresby (Papua-Nowa Gwinea). W 2004...

16 stycznia

16 stycznia

W 2004 roku odbyło się spotkanie z dwoma rabinami. Gośćmi Jana Pawła II byli główni rabini Izraela: aszkenazyjski – Jona Metzger i sefardyjski – Szomo Amar.  

15 stycznia

15 stycznia

Dziś wspominamy trzy rocznice wydarzeń, które miały miejsce w posłudze Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej. 15 stycznia 1981 roku polski papież po raz pierwszy przyjął w Watykanie na audiencji delegację NSZZ "Solidarność" na czele z jej przewodniczącym, Lechem Wałęsą....

14 stycznia

14 stycznia

Czternasty dzień stycznia wiąże się z dwoma wydarzeniami, które miały miejsce za pontyfikatu papieża. W 1980 roku Jan Paweł II otworzył partykularny Synod Biskupów Kościoła Holenderskiego. Zgromadzenie poświęcone sytuacji duszpasterskiej w Holandii trwało do 31...

13 stycznia

13 stycznia

13 stycznia 1964 roku papież Paweł VI ogłosił bullę, w której mianował bp. Karola Wojtyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim. Kilka dni wcześniej, 30 grudnia 1963 roku ówczesny papież poinformował o tym fakcie zainteresowanego w rozmowie telefonicznej. W trakcie...

12 stycznia

12 stycznia

W 1990 roku odbyły się konsultacje między przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego i rosyjskiego prawosławia. Dotyczyły one rozwiązania kwestii odradzającego się Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie. W 1993 roku Jan Paweł II przyjął polskich biskupów z okazji...

11 stycznia

11 stycznia

W 1995 roku Jan Paweł II rozpoczął swoją 63. zagraniczną pielgrzymkę. W dniach 11-21 stycznia odwiedził Filipiny, Papuę Nową Gwineę, Australię i Sri Lankę. Na Dalekim Wschodzie papież przede wszystkim wziął udział w 10. Światowym Dniu Młodzieży w Manilii. Na...

10 stycznia

10 stycznia

W 1969 roku kardynał Karol Wojtyła zmienił oficjalnie adres zamieszkania. Natomiast w 1984 roku zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne między Stolicą Apostolską a Stanami Zjednoczonymi. Mimo że metropolitą krakowskim był od roku 1964, to do Pałacu Arcybiskupów...

9 stycznia

9 stycznia

W dniach 9-10 stycznia 1993 roku w Asyżu odbyło się specjalne spotkanie modlitewne w intencji pokoju w Europie, szczególnie na Bałkanach. Wzięli w nim udział przedstawiciele chrześcijan, Żydów i muzułmanów, od wieków obecnych na Starym Kontynencie. "Nie jesteśmy ani...

8 stycznia

8 stycznia

W biografii Jana Pawła II z dzisiejszym dniem wiążą się dwa wydarzenia, z których jedno miało miejsce jeszcze wtedy, gdy był on metropolitą krakowskim. 8 stycznia 1971 roku kard. Karol Wojtyła powołał Komisję Przygotowawczą Duszpasterskiego...

7 stycznia

7 stycznia

W 2005 roku odbyły się dwie audiencje. Audiencja prywatna dla bp. Javiera Echevarii Rodrigueza, kierującego prałaturą personalną Opus Dei. Audiencja w prywatnej bibliotece dla delegacji RAI-Vaticano.

6 stycznia

6 stycznia

Podczas pontyfikatu Jana Pawła II dnia 6 stycznia miało miejsce kilka ważnych wydarzeń. W 1979 roku Jan Paweł II udzielił święceń biskupich swojemu następcy na urzędzie arcybiskupa metropolity krakowskiego ks. Franciszkowi Macharskiemu. Odbyły się one w Bazylice św....

5 stycznia

5 stycznia

W 2000 roku papież przyjął na audiencji abp. Józefa Kowalczyka, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce. W 2001 roku Jan Paweł II zamknął Drzwi Święte w bazylikach: Santa Maria Maggiore, św. Jana na Lateranie i św. Pawła za Murami.

4 stycznia

4 stycznia

W 1994 roku odbyło się spotkanie poświęcone sprawie pokoju na Bałkanach. Oprócz papieża udział wzięli w nim watykański sekretarz stanu, siedmiu kardynałów oraz nuncjuszy apostolskich w Chorwacji, Słowenii i Bośni. W 2005 roku odbyło się spotkanie w sali Klementyńskiej...

3 stycznia

3 stycznia

3 stycznia 1998 roku Jan Paweł II udał się w podróż duszpasterską do włoskich regionów Umbrii i Marche. Odwiedził wówczas ludzi doświadczonych przez trzęsienie ziemi. Seria wstrząsów i drgań na tamtych terenach miały miejsce od 26 września 1997 do 5 kwietnia 1998...

2 stycznia

2 stycznia

W 2000 roku papież spotkał się z dziećmi z okazji obchodów Roku Jubileuszowego. W spotkaniu wzięło udział 150 tys. dzieci.

1 stycznia

1 stycznia

1 stycznia ks. dr Karol Wojtyła zostaje członkiem zwyczajnym Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. W 1990 roku Jan Paweł II odwiedził schronisko dla ubogich Donum Mariae. 1 stycznia 2000 roku papież otworzył Drzwi Święte w Bazylice Santa Maria Maggiore z okazji...

31 grudnia

31 grudnia

W 1980 roku papież ogłosił świętych Cyryla i Metodego patronami Europy. Do tej pory Europie patronował tylko św. Benedykt.  

18 stycznia

30 grudnia

W 1963 roku bp Karol Wojtyła został mianowany przez papieża Pawła VI arcybiskupem metropolitą krakowskim. W 1981 roku na zakończenie ostatniej w roku audiencji generalnej Jan Paweł II z troską przypomniał stan wojenny w Polsce, los ludzi aresztowanych i internowanych....

6 stycznia

29 grudnia

W 1978 roku Jan Paweł II mianował ks. Franciszka Macharskiego swoim następcą w archidiecezji krakowskiej. Ks. Franciszek Macharski był wówczas rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej (1970–1978). Arcybiskupem metropolitą krakowskim był do...

28 grudnia

28 grudnia

W 1979 roku Jan Paweł II mianował Carla Marię Martiniego SJ arcybiskupem Mediolanu. W 1981 roku odbyła się audiencja dla przedstawicieli delegatów regionalnych Federacji Instytutów Działalności Wychowawczej (FIDAE) zebranych w Rzymie na XXXV zebranie generalne...

27 grudnia

27 grudnia

W 1983 roku papież odwiedził w więzieniu Alego Agcę. Jan Paweł II po rozmowie z zamachowcem powiedział: Dzisiaj, po ponad dwóch latach, mogłem powtórzyć słowa przebaczenia (...). Myślę, że to dzisiejsze spotkanie w ramach Roku Odkupienia jest opatrznościowe. Nie było...

26 grudnia

26 grudnia

W 1994 roku Jan Paweł II został ogłoszony przez magazyn Time Człowiekiem Roku 1994.

25 grudnia

25 grudnia

W 1998 roku Jan Paweł II wezwał do zniesienia kary śmierci. W corocznym orędziu „Urbi et orbi” Papież powiedział: Niech dzięki Bożemu Narodzeniu umocni się na całym świecie poparcie dla (...) pilnie potrzebnych działań, które położą kres produkcji zbrojeniowej i...

24 grudnia

24 grudnia

W 1999 roku Jan Paweł II otworzył Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra na znak rozpoczęcia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

23 grudnia

23 grudnia

W 1979 roku odbyła się przedświąteczna wizyta Papieża w szpitalu "Santo Spirito". Ojciec Święty przed Bożym Narodzeniem podczas kolejnych lat swojego pontyfikatu odwiedzał chorych w różnych rzymskich szpitalach.

22 grudnia

22 grudnia

W 1987 roku w przemówieniu bożonarodzeniowym do Kurii Rzymskiej Jan Paweł II podkreślił pierwszeństwo apostolstwa nad urzędem.

21 grudnia

21 grudnia

W 1978 roku odbyła się audiencja dla José Manuela Watsona Dieza, nowego ambasadora Panamy przy Stolicy Apostolskiej, oraz przemówienie Aby społeczeństwo panamskie było przeniknięte wartościami, które sprawią, że życie wspólnotowe będzie solidarne i braterskie. W 1979...

20 grudnia

20 grudnia

W 1980 roku Jan Paweł II wystosował telegram z okazji rocznicy grudnia 1970 w Elblągu.  

19 grudnia

19 grudnia

W 1982 roku Jan Paweł II pocieszał chorych w klinice Villa Betania w Rzymie. Tego dnia Ojciec św. przez trzy godziny pozdrawiał i pocieszał chorych w rzymskiej klinice Villa Betania. Klinikę - sanatorium prowadziły czeskie siostry zakonne.

18 grudnia

18 grudnia 1981 roku - taką datę ma list Jana Pawła II do gen. Wojciecha Jaruzelskiego. List przywiózł do Polski 19 grudnia abp Luigi Poggi, przedstawiciel Watykanu przy rządzie PRL. Papież apelował tam do sumienia generała, ażeby nie był kontynuowany stan wojenny w...

17 grudnia

17 grudnia

W 1999 roku papież wyraził głęboki żal z powodu okrutnej śmierci ks. Jana Husa. Hus został spalony na stosie w roku 1415 decyzją Soboru w Konstancji. W przemówieniu do pielgrzymów i uczestników sympozjum na temat bohatera narodowego Czech Jan Paweł II nazwał Husa...

16 grudnia

16 grudnia

W 1948 roku odbyła się promocja doktorska ks. Karola Wojtyły na podstawie pracy przedstawionej w Rzymie. W 1980 roku Jan Paweł II wystosował list do Leonida Breżniewa. W liście Papież napisał m.in. Wydarzenia mające miejsce w Polsce w ostatnich miesiącach zostały...

15 grudnia

15 grudnia

W 1979 roku Jan Paweł II wygłosił przemówienie na temat znaczenia teologii dla profetycznego posłannictwa Kościoła. Przemówienie zostało wygłoszone na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Tego samego dnia Kongregacja Nauki Wiary wydała oświadczenie, że ks. Hansa...

15 stycznia

14 grudnia

W 1981 roku Jan Paweł II wziął udział w czuwaniu modlitewnym w intencji Polski. Wieczorne czuwanie modlitewne na Placu św. Piotra w intencji Polski (po wprowadzeniu w niej stanu wojennego) zorganizował Ruch "Komunia i Wyzwolenie". Ojciec św. powiedział: Solidarność...

13 grudnia

13 grudnia

W 1980 roku odbyła się prapremiera sztuki Karola Wojtyły "Brat naszego Boga" na scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W 1994 roku papież napisał pierwszy w historii List do dzieci całego świata. Tra pochi giorno (1994) (Ewangelia dziecka) - list do dzieci...

12 grudnia

12 grudnia

W 1999 roku papież wystosował apel do rządzących w sprawie porozumienia dotyczącego zniesienia kary śmierci. Jan Paweł II powiedział, że rok jubileuszowy jest okazją do promowania szacunku dla życia i godności każdej osoby w coraz dojrzalszy sposób....

11 grudnia

11 grudnia

W 1983 roku miała miejsce wizyta Jana Pawła II w kościele luterańskim w Rzymie. Po raz pierwszy w historii biskup Rzymu przekroczył progi świątyni protestanckiej. Nabożeństwo odprawili miejscowy pastor, Christoph Mayer i Jan Paweł II.  

10 grudnia

10 grudnia

W 1990 roku list Papieża do prezydenta elekta Lecha Wałęsy. Jan Paweł II napisał w nim m.in. Niech Naród Polski, pomimo bardzo trudnych, pierwszych po wojnie wolnych wyborów, zawierzy temu, który wbrew nadziei uwierzył nadziei.

9 grudnia

9 grudnia

W 1989 roku odbyła się audiencja w Sali Klementyńskiej dla 350 członków komitetu organizacyjnego Piłkarskich Mistrzostw Świata "Italia 90". W 1990 roku odbyła się Msza św. kanonizacyjna Marii Małgorzaty Dufrost de la Jemmetrais d’Youville (1707-71), wdowy,...

8 grudnia

8 grudnia

W 1979 roku Jan Paweł II ogłosił Orędzie na XIII Światowy Dzień Pokoju. Papież głosił: Nie ma pokoju, jeśli nie ma gotowości do szczerego i ciągłego dialogu. To pierwsze z corocznych orędzi pokojowych, które Jan Paweł II ogłaszał wzorem Pawła VI....

7 grudnia

7 grudnia

W 1990 roku nastąpiło podpisanie encykliki Jana Pawła II o działalności misyjnej Redemptoris missio (Misja Odkupiciela).  

6 grudnia

6 grudnia

W 1990 roku Stolica Apostolska wznowiła stosunki dyplomatyczne z Bułgarią.

5 grudnia

5 grudnia

W 1963 roku rozpoczęła się pielgrzymka bp. Karola Wojtyły i kilkudziesięciu uczestników Soboru Watykańskiego II do Ziemi Świętej. W liście do księży swojej archidiecezji, będącym opisem tej podróży, bp Wojtyła nazwał prawosławnych schizmatykami – jeszcze zgodnie ze...

4 grudnia

4 grudnia

W 1935 roku zmarł starszy brat Karola Wojtyły – Edmund. Edmund Wojtyła był lekarzem, zmarł z powodu szkarlatyny, którą zaraził się od pacjentki.   W 1984 roku papież mianował Joaquina Navarro-Vallsa dyrektorem Biura Prasowego Stolicy...

3 grudnia

3 grudnia

W 1953 roku nastąpiło przyjęcie habilitacji ks. Karola Wojtyły przez Radę Wydziału Teologicznego UJ na podstawie pracy "Próba opracowania etyki chrześcijańskiej według systemu Maxa Schelera". W 1978 roku odbyła się wizytacja pierwszej parafii po wyborze - położonej na...

2 grudnia

2 grudnia

W 1996 roku pojawiło się polskie wydanie autobiografii Jana Pawła II "Dar i tajemnica – w 50. rocznicę moich święceń kapłańskich". We Włoszech książka stała się bestsellerem. W niecałe 2 tygodnie sprzedano tam ponad 130 tys. egzemplarzy, we Francji – ponad 80 tysięcy,...

1 grudnia

1 grudnia

W 1945 roku Karol Wojtyła rozpoczyna pracę w charakterze młodszego asystenta na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1989 roku odbyła się audiencja Jana Pawła II dla Michaiła Gorbaczowa. Witając gościa, Papież powiedział: W obecnej chwili czynię moim...

1 grudnia

30 listopada

Z dzisiejszą datą łączą się dwa wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II. 30 listopada 1980 roku została ogłoszona druga encyklika Jana Pawła II zatytułowana „Dives in misericordia” („Bogaty w miłosierdzie”). Papież zachęca w niej do pogłębienia kultu Miłosierdzia...

29 listopada

29 listopada

W 1978 roku odbyło się spotkanie Jana Pawła II z trzynastoma tysiącami nastolatków w Rzymie. W 1979 roku odbyło się pierwsze spotkanie papieża z prawosławnym patriarchą Dimitriosem I w Stambule. Tego samego dnia opublikowano list apostolski Inter Santos ogłaszający...

28 listopada

28 listopada

Pielgrzymka do Turcji oraz Specjalne Zgromadzenie Biskupów - to wydarzenia, które miały miejsce 28 listopada. W 1979 roku rozpoczęła się wizyta Jana Pawła II w Turcji. Celem tej trzydniowej pielgrzymki było zbliżenie Kościoła katolickiego i prawosławnego. W 1991 roku...

27 listopada

27 listopada

W 1992 roku odbyła się oficjalna wizyta prezydenta Włoch Luigiego Scalfara w Watykanie.   W 2003 roku papież spotkał z Dalajlamą. W 2004 roku miała miejsce wizyta patriarchy ekumenicznego Bartłomieja I w Watykanie. Jan Paweł II przekazał mu relikwie świętych...

26 listopada

26 listopada

Kilka istotnych wydarzeń podczas pontyfikatu Jana Pawła II miało miejsce 26 listopada. W 1982 roku Jan Paweł II ogłosił Święty Rok Odkupienia, którego inauguracja miała miejsce 25 marca 1983 roku. Zgodnie z przyjętym w tradycji datowaniem, Święty Rok Odkupienia...

25 listopada

25 listopada

Dzisiejsza data łączy się z trzema wydarzeniami z pontyfikatu Jana Pawła II. W 1980 Jan Paweł II odwiedził miejscowości: Capodichino, Potenzę, Balvano oraz Avellio. Tereny te 23 listopada ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi. Śmierć poniosło tam ok. 2000 osób. W 1981...

24 listopada

24 listopada

24 listopada 1983 roku została opublikowana "Karta Praw Rodziny". Opublikowany 30 lat temu dokument był spełnieniem obietnicy danej w adhoracji "Familiaris consortio", gdzie w punkcie 46. czytamy: "Stolica Apostolska, podejmując wyraźne życzenie Synodu, zajmie się...

23 listopada

23 listopada

Dzisiejsza data wiąże się z dwoma wydarzeniami z pontyfikatu Jana Pawła II. 31 lat temu rozpoczęło się drugie plenarne zgromadzenie Kolegium Kardynałów pod przewodnictwem Jana Pawła II. 3-dniowy nadzywczajny konsystorz poświęcony był reformie Kurii Rzymskiej, rewizji...

22 listopada

22 listopada

W kontekście dzisiejszej daty warto wspomnieć o kilku wydarzeniach z pontyfikatu Jana Pawła II. 22 listopada 1981 roku została ogłoszona adhortacja apostolska "Familiaris consortio", która była owocem prac V Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów...

21 listopada

21 listopada

21 listopada 1985 roku rozpoczął się w Watykanie konsystorz kardynałów. 21 listopada 1985 roku rozpoczęło się w Watykanie trzecie plenarne zgromadzenie Kolegium Kardynałów (konsystorz nadzwyczajny) pod przewodnictwem Jana Pawła II. W spotkaniu, które trwało od 21 do...

20 listopada

20 listopada

W 1978 roku odbyło się spotkanie papieża z głową prześladowanego Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie, kardynałem Josifem Slipym. W 1982 roku Ojciec Święty udał się w podróż duszpasterską na Sycylię.

19 listopada

19 listopada

W 1978 roku papież przyjął arcybiskupa Marcela Lefebvre’a. Arcybiskup był uczestnikiem obrad Soboru Watykańskiego II, gdzie współtworzył nieformalną grupę Coetus Internationalis Patrum. Skupiała ona biskupów sprzeciwiających się zbyt daleko idącym zmianom w nauczaniu...

18 listopada

18 listopada

W 1986 roku rozpoczęła się 32. zagraniczna podróż apostolska Jana Pawła II. W dniach 18 listopada - 1 grudnia 1986 roku papież odwiedził Bangladesz, Singapur, Fidżi, Nową Zelandię, Australię i Seszele. W pierwszym z tych państw Ojciec Święty skoncentrował swoje...

17 listopada

17 listopada

W 1991 roku Jan Paweł II kanonizował w Rzymie bł. Rafała Kalinowskiego. 17 listopada 1991 roku w Watykanie miało miejsce wielkie święto Kościoła w Polsce, Karmelu i Wadowic. Natomiast dzięki kanonizacji o. Rafał Kalinowski stał się "własnością" całego Kościoła....

16 listopada

W 1983 roku papież wystosował osobisty list do przywódcy chińskiego Deng Xiaopinga. W 1997 roku rozpoczęło się specjalne zgromadzenie synodu biskupów Ameryki na temat nawrócenia, komunii i solidarności.

15 listopada

15 listopada

Siódma zagraniczna podróż apostolska i prezentacja papieskiej książki - to wydarzenia, które miały miejsce 15 listopada. W dniach 15-19 listopada 1980 roku Jan Paweł II odbył pielgrzymkę do Republiki Federalnej Niemiec. Jej celem były przede wszystkim obchody 700....

14 listopada

14 listopada

14 listopada 2002 roku Ojciec Święty spotkał się z włoskimi parlamentarzystami. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który odwiedził włoski parlament. Ojciec Święty wygłosił 40-minutowe przemówienie. Rozpoczął od przedstawienia swoich związków z włoskim krajem....

13 listopada

13 listopada

W 1989 roku odbyło się spotkanie Jana Pawła II z biskupami RFN na temat Wiara dla przyszłych pokoleń. W 1996 roku ogłoszono orędzie papieskie na szczyt FAO w Rzymie. W 2004 roku odbyły się nieszpory ekumeniczne odprawione przez Ojca Świętego w Bazylice św. Piotra z...

12 listopada

12 listopada

12 listopada 1978 r. Jan Paweł II uroczyście objął Bazylikę św. Jana na Lateranie, stając się w ten sposób Biskupem Rzymu. Wbrew potocznemu mniemaniu, kościołem katedralnym papieża nie jest Bazylika św. Piotra na Watykanie, ale właśnie Bazylika św. Jana na Lateranie....

11 listopada

11 listopada

11 listopada 1993 Jan Paweł II po raz piąty trafił do polikliniki Gemelli w Rzymie. 11 listopada 1993 roku papież znalazł się w rzymskim szpitalu wskutek upadku spowodowanego potknięciem się o swą sutannę podczas audiencji dla uczestników konferencji FAO (Organizacja...

10 listopada

10 listopada

W 1994 roku opublikowany został List apostolski Tertio Millennio Adveniente, skierowany do biskupów, duchowieństwa i wiernych w związku z przygotowaniem Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Ten niezwykły dokument, zawierający pięcioletni program przygotowań do jubileuszu...

9 listopada

9 listopada

W 1982 roku, podczas swojej pielgrzymki do Hiszpanii, Jan Paweł II wygłosił w katedrze w Santiago de Compostela tzw. „Akt Europejski”. W tym apelu wezwał mieszkańców Starego Kontynentu do pielęgnowania ich chrześcijańskich korzeni i wielkiego dziedzictwa wiary. Oto...

8 listopada

8 listopada

W 1991 roku odbyła się audiencja Jana Pawła II dla prezydenta USA George’a Busha. W 1995 roku odbyły się obchody trzydziestej rocznicy soborowej konstytucji Gaudium et spes. W 2000 roku rozpoczęła się wizyta w Watykanie Karegina II, katolikosa Ormiańskiego Kościoła...

7 listopada

7 listopada

W 1996 roku w pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich Jana Pawła II odbyły się czterodniowe uroczystości gromadzące także innych jubilatów z całego świata.

6 listopada

6 listopada

6 listopada 1999 roku papież Jan Paweł II podpisał w New Delhi adhortację „Ecclesia in Asia”. Adhortacja „Ecclesia in Asia” jest ukoronowaniem prac synodu biskupów poświęconego problemom Kościoła Azji, który odbył się w dniach od 18 kwietnia do 14 maja 1998 r. W...

5 listopada

5 listopada

W 1978 roku Jan Paweł II odwiedził sanktuaria świętych patronów Włoch: Franciszka z Asyżu i Katarzyny Sieneńskiej. W 1979 roku odbyło się posiedzenie konsultacyjne kolegium kardynalskiego zwołanego przez Jana Pawła II. Było to pierwsze od 400 lat spotkanie kolegium w...

4 listopada

4 listopada

W 1994 roku Jan Paweł II rozpoczął trzydniową podróż na Sycylię. W 2004 odbyła się audiencja Ojca Świętego dla premiera irackiego rządu tymczasowego Ijada Alawiego.

3 listopada

3 listopada

W 1985 roku Jan Paweł II beatyfikował o. Tytusa Brandsmę, męczennika z Dachau. W 1988 roku opublikowano dokument Papieskiej Rady Iustitia et Pax “Kościół wobec rasizmu. W trosce o pogłębienie braterstwa między ludźmi”.

2 listopada

2 listopada

2 listopada 1946 ks. Karol Wojtyła odprawił swoją pierwszą mszę. 2 listopada 1946 ks. Karol Wojtyła odprawił swoją pierwszą spośród trzech mszy prymicyjnych. Miało to miejsce w najstarszej zachowanej kaplicy wzgórza wawelskiego – krypcie św. Leonarda. Przy...

1 listopada

1 listopada

1 listopada 1946 roku Karol Wojtyła został wyświęcony na kapłana. Przyszły papież Jan Paweł II otrzymał święcenia prezbiteratu 1 listopada 1946 roku z rąk kard. Adama Stefana Sapiehy w kaplicy Pałacu Arcybiskupow Krakowskich. W 50. rocznicę tego wydarzenia, 1...

31 października

31 października

Kilka istotnych wydarzeń podczas pontyfikatu Jana Pawła II miało miejsce ostatniego dnia października. W dniach 31 października - 9 listopada 1982 roku Ojciec Święty przebywał w Hiszpanii. Pielgrzymi szlak papieża prowadził po śladach wielkich świętych. Głównym celem...

30 października

30 października

1986 roku ukazał się list Kongregacji Nauki Wiary potępiający homoseksualizm. W 1987 roku zakończył sie Synod Biskupów poświęcony świeckim. W 2001 roku miała miejsce audiencja Ojca Świętego dla Jasera Arafata, zaś w 2004 - dla premiera Marka Belki.

29 października

29 października

W 1978 roku miała miejsce wizyta Jana Pawła II w sanktuarium maryjnym w Mentorelli. W 1998 roku rozpoczęło się sympozjum historyków na temat inkwizycji.

28 października

28 października

W 1982 roku miała miejsce oficjalna wizyta w Watykanie prezydenta Niemiec Zachodnich Karla Carstensa. W 1985 roku papież wygłosił przemówienie do Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Nostra aetate. W 1988...

27 października

27 października

Dziś mija rocznica pierwszego Światowego Dnia Modlitwy o Pokój. 27 października 1986 roku, na zaproszenie Jana Pawła II, w Asyżu zgromadziło się 47 delegacji reprezentujących wyznania chrześcijańskie oraz przedstawiciele 13 innych religii, aby wspólnie modlić się w...

26 października

26 października

W 1999 roku odbyła się prezentacja listu papieskiego do osób w podeszłym wieku. List do osób w podeszłym wieku (1999) (Ludzka nadzieja – pełna nieśmiertelności) - list aposotolski, który Jan Paweł II napisał 1 października 1999 roku, a więc gdy miał ponad 79 lat: Sam...

25 października

25 października

W 1978 roku odbyła się pierwsza wizyta Jana Pawła II w Castel Gandolfo. Tego samego dnia papież zatwierdził kardynała Villona jako sekretarza stanu. W 1994 roku nawiązano stosunki dyplomatyczne między Stolicą Apostolską i Organizacją Wyzwolenia Palestyny. W 1999 roku...

24 października

24 października

W 1988 roku odbyła się audiencja dla biskupów Michigan i Ohio podczas jednej z ich wizyt ad limina w Rzymie.

23 października

23 października

W 1978 roku odbyła się audiencja pożegnalna dla Polaków. W 1991 roku papież  zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o powstrzymanie działań wojennych w Chorwacji. W 1992 roku premier Izraela, Szymon Peres, zaprosił Jana Pawła II do odwiedzin Ziemi...

22 października

22 października

22 października 1978 roku na Placu św. Piotra w Watykanie odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II. Na uroczystość przybyły tłumy wiernych, w tym wieku Polaków. Uczestniczyło w niej 112 kardynałów, przełożeni zakonni, przedstawiciele ponad 20...

21 października

21 października

21 października 2003 roku podczas konsystorza zwyczajnego na Placu św. Piotra Jan Paweł II kreował 31 nowych kardynałów. Wśród nich było 7 hierarchów stojących na czele watykańskich urzędów, 19 arcybiskupów diecezji z całego świata, 4 teologów zasłużonych dla Kościoła...

20 października

20 października

W 1946 roku odbyły się święcenia diakonatu Karola Wojtyły. W 1978 roku papież spotkał się z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej. W 1989 roku Ojciec Święty przyjął na audiecji pierwszego po wojnie niekomunistycznego premiera Polski, Tadeusza...

19 października

19 października

Kilka wydarzeń z pontyfikatu Jana Pawła II miało miejsce 19 października. Dwukrotnie 19 października – w latach 1982 i 1999 – Ojciec Święty spotkał się z włoskimi prezydentami, odpowiednio: Sandro Pertinim i Carlo Azeglio Campim. W 1994 roku ukazała się książka...

18 października

18 października

W 1978 roku Jan Paweł II spotkał się z kolegium kardynalskim podczas pierwszej uroczystej audiencji Papieża. W 1984 roku podpisano w Watykanie traktat pokojowy między Argentyną i Chile. W 1990 Jan Paweł II promulgował Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich konstytucją...

17 października

17 października

W kontekście dzisiejszej daty warto wspomnieć o kilku wydarzeniach z pontyfikatu Jana Pawła II. Dzień po wyborze na Stolicę Piotrową, 17 października 1978 roku, Jan Paweł II wygłosił za pośrednictwem radia i telewizji orędzie Urbi et Orbi. Tego samego dnia udał się do...

16 października

16 października

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża to najważniejsze wydarzenie związane z dniem 16 października, ale niejedyne. 16 października 1978 roku, ok. godz. 17.15, kardynałowie zgromadzeni na konklawe wybrali kard. Karola Wojtyłę z Krakowa na 263. Następcę św. Piotra. Dwie...