Zaznacz stronę

28 lat temu rozpoczęła się 10-dniowa podróż apostolska Jana Pawła II po krajach Beneluksu.

Pierwszym etapem tej pielgrzymki była Holandia. Papież nawiedził tam m.in. sanktuarium maryjne w ’S-Hertogenbosch, spotkał się z przedstawicielami różnych Kościołów chrześcijańskich podczas ekumenicznego nabożeństwa oraz złożył wizytę w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze. W Holandii Ojciec Święty niejednokrotnie poruszał problem braku poszanowania ludzkiej godności oraz braku formacji własnych sumień, które uległy relatywizmowi.

Podczas dwóch dni spędzonych w Luksemburgu papież spotkał się z osobami chorymi i w podeszłym wieku, a także udał się do siedziby Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Od 16 do 21 maja Jan Paweł II przebywał w Belgii. Najbarwniejszym wydarzeniem tego etapu pielgrzymki było spotkanie z młodzieżą, która zadawała papieżowi pytania. Entuzjazm młodych wywołały już pierwsze słowa Ojca Świętego, który powiedział: „Jestem Jan Paweł II, mam 65 lat”. Natomiast do władz państwowych i korpusu dyplomatycznego papież mówił o przygotowywaniu się Europy do obchodów nadchodzącego millenium oraz o dążeniu Starego Kontynentu do zjednoczenia.