Zaznacz stronę

11 października papież podpisał jeden dokument i dokonał jednej kanonizacji.

  • W 1992 roku Ojciec Święty podpisał Konstytucję Apostolską Fidei depositum. Została ona ogłoszona z okazji publikacji nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego. W tym dokumencie papież przedstawił motywy i historię powstania KKK. Uzasadnił też układ treści Katechizmu, na który składają się cztery części: wyznanie wiary, liturgia, dekalog i modlitwa. W Fidei depositum Jan Paweł II wyraził nadzieję, że Katechizm przyczyni się w znacznym stopniu do odnowy całego życia Kościoła, której pragnął i którą zapoczątkował Sobór Watykański II.
  • W 1998 roku w Rzymie miała miejsce kanonizacja bł. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein. Zgromadzonym licznie pielgrzymom, wśród których dominowali Niemcy, Jan Paweł II przypomniał okropności II wojny światowej i przedstawił Męczennicę Oświęcimia jako doskonały wzór zaangażowania na rzecz pokoju, dążenia do wolności i poszukiwania prawdy. W uroczystości wzięli również udział m.in. ówczesny premier RP Jerzy Buzek, kardynałowie Franciszek Macharski i Henryk Gulbinowicz, bp Tadeusz Rakoczy (ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, na terenie której znajduje się Oświęcim), grupa zakonnej rodziny karmelitańskiej, liczni członkowie rodziny Stein oraz Teresa Benedykta McCarthy, cudownie uzdrowiona w 1987 roku za przyczyną nowej świętej.