Strona Główna > Posty > 13 lipca

Administrator tekstu:

IDMJP2

Data:

14 listopada 2018

13 lipca


W 1988 roku Ojciec Święty udał się w Dolomity na 9-dniowy wypoczynek.

  • Pobyt wypełniły papieżowi długie piesze wycieczki oraz spotkania z okolicznymi wiernymi.
  • W 1994 roku rozpoczęły się dwudniowe obrady konsystorza nadzwyczajnego: 114 kardynałów dyskutowało nad sposobem uczczenia kolejnego milenium. Papież wezwał do wielkiego rachunku sumienia.