Strona Główna > Posty > 15 lutego

Administrator tekstu:

IDMJP2

Data:

6 listopada 2018

15 lutego


W 2000 roku papież przyjął na audiencji Jasira Arafata, przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej.

Arafat, który już po raz 9. został przyjęty przez Ojca Świętego, prosił go m.in. o poparcie sprawy palestyńskiej w czasie zaplanowanej na marzec podróży Papieża do Ziemi Świętej.

Wcześniej sekretarz Stolicy Apostolskiej ds. stosunków z państwami – abp. Jean-Louis Tauran i członek Komitetu Wykonawczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP) – Emile Dżardżui podpisali układ o podstawach stosunków między obu stronami. Nadaje on oficjalny status instytucjom Kościoła katolickiego na obszarach zarządzanych przez Palestyńczyków. 12-punktowe porozumienie, uznane przez obu partnerów za „historyczne”, nakłada na nich m.in. obowiązek powstrzymywania się w przyszłości od wszelkich jednostronnych inicjatyw i działań w sprawie statusu Jerozolimy. Dokument wzywa do zapewnienia „uznanego na szczeblu międzynarodowym szczególnego statusu” tego miasta, aby zachować „właściwą mu tożsamość i święty charakter oraz jego powszechnie uznawane dziedzictwo religijne i kulturalne”.