Zaznacz stronę

W 1967 roku pojawiła się wiadomość o nominacji kardynalskiej bpa Karola Wojtyły.

W 1980 roku papież przyjął na audiencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy’ego Cartera.
W 1983 roku podczas drugiej pielgrzymki do Polski papież odwiedził Wrocław

WROCŁAW: Tor wyścigów konnych w Partynicach – msza św. i koronacja figury Matki Bożej z Góry Iglicznej • Katedra – spotkanie z księżmi i zakonnicami św. Anny Samotrzeciej. Koronacja obrazu Matki Bożej z katedry w Opolu • Bazylika św. Anny – spotkanie z franciszkanami

W 1986 roku otwarto rzymskie Centrum Solidarności im. Jana Pawła II – ośrodka terapeutycznego dla narkomanów.
W 1996 roku rozpoczęła się pierwsza podróż papieża do zjednoczonych Niemiec. Celem pielgrzymki była beatyfikacja kapłanów: Bernarda Lichtenberga i Karola Leisnera.

Trzecia podróż apostolska Jana Pawła II do Niemiec miała charakter szczególny, gdyż po raz pierwszy Papież mógł odwiedzić Berlin, stolicę zjednoczonych Niemiec Ojciec Święty w trakcie tej trzydniowej pielgrzymki odprawił dwie msze św. i wygłosił 11 oficjalnych przemówień. Oprócz Berlina odwiedził także Paderborn – miasto, w którym w roku 799 doszło do historycznego spotkania papieża Leona III z królem Franków Karolem Wielkim, podczas którego podjęto decyzję o utworzeniu Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Za najważniejsze wydarzenia pielgrzymki należy uznać: ekumeniczną Liturgię Słowa z modlitwą o jedność wszystkich chrześcijan z udziałem Kościołów: katolickiego, protestanckiego i prawosławnego w katedrze w Paderborn, mszę św. na stadionie olimpijskim w Berlinie, podczas której Papież dokonał beatyfikacji ks. Bernarda Lichtenberga i ks. Karola Leisnera, a także historyczne spotkanie przy Bramie Brandenburskiej. Podczas podróży Papież spotkał się z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, kościelnych i różnych wyznań religijnych Niemiec. Na lotnisku wojskowym Senne w Paderborn Papież zaapelował do ponad 100 tys. wiernych: Miejcie w pamięci długą historię wiary chrześcijańskiej w waszym kraju! Nie pozwólcie, by ta wiara stała się słabsza i wątlejsza! Nie lękajcie się o przyszłość wiary chrześcijańskiej i Kościoła! Przeciwnie, wchodźcie w nowe tysiąclecie z odwagą i nadzieją w Jezusie Chrystusie.