Zaznacz stronę

25 kwietnia 1997 roku rozpoczęła się papieska pielgrzymka do Czech.

Papież spotkał się z wiernymi Kościoła w Czechach z z okazji obchodów 1000-lecia śmierci św. Wojciecha. Najważniejszym wydarzeniem tej trzydniowej pielgrzymki była Msza Święta w Pradze, która zamykała wspomniany jubileusz. Jan Paweł II podkreślił wówczas, iż św. Wojciech „jest znakiem współpracy, jaka winna istnieć między Kościołem a społeczeństwem. Jest znakiem więzi między narodami czeskim i polskim”.

Natomiast podczas spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Karola Ojciec Święty ofiarował im kopię bulli papieża Klemensa VI, na mocy której powołano tę uczelnię.