Zaznacz stronę

W 1979 roku Jan Paweł II mianował Carla Marię Martiniego SJ arcybiskupem Mediolanu.

W 1981 roku odbyła się audiencja dla przedstawicieli delegatów regionalnych Federacji Instytutów Działalności Wychowawczej (FIDAE) zebranych w Rzymie na XXXV zebranie generalne Federacji pt. “Szkoła katolicka w służbie Kościoła lokalnego i regionu”

Trzeba stworzyć szkołę katolicką, która by w łonie wspólnoty lokalnej umiała być rzeczywistym miejscem integracji formacji osoby przy pomocy wypracowania i przyswojenia kultury ludzkiej w jej różnych formach i wyrazach; miejscem kształcenia do wolności i do odpowiedzialności, do smaku piękna i do twórczości artystycznej, do otwarcia wobec innych i wobec społeczności.

Ale szkoła katolicka nie może się ograniczać tylko do tego; u podstaw wizji życia winna umieścić Jezusa Chrystusa i Jego orędzie zbawienia. W ten sposób, bez wypierania się swojej natury szkoły przeznaczonej dla przekazywania wszelkiej wiedzy, osiąga ten cel w chrześcijańskiej wizji rzeczywistości, za pomocą której kultura otrzymuje swoje uprzywilejowane miejsce w integralnym powołaniu człowieka. Będzie szkołą, która potrafi doprowadzać do dojrzałości uzdolnienia tkwiące w każdym młodym człowieku i w świetle różnych sytuacji rodzinnych, moralnych i społecznych, umie przygotować go do podejmowania dobrych decyzji. Szkołą, która podaje przejrzyście i bez sztuczności wartości znajdujące wyraz w Ewangelii i stałej nauce Kościoła – mówił podczas audiencji papież.