Zaznacz stronę

Pielgrzymka do Turcji oraz Specjalne Zgromadzenie Biskupów – to wydarzenia, które miały miejsce 28 listopada.

W 1979 roku rozpoczęła się wizyta Jana Pawła II w Turcji. Celem tej trzydniowej pielgrzymki było zbliżenie Kościoła katolickiego i prawosławnego.

W 1991 roku odbyło się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie. Spotkanie pod hasłem „Abyśmy byli świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił” odbyło się w Rzymie w dniach od 28 listopada do 14 grudnia i wzięło w nim udział 137 uczestników. Po raz pierwszy w historii na spotkanie tego typu zostali zaproszeni przedstawiciele innych wspólnot chrześcijańskich.