Zaznacz stronę

5 września 1979 roku Jan Paweł II rozpoczął czteroletni cykl katechez poświęconych teologii ciała.

  • W 1990 roku Jan Paweł II, w ramach pielgrzymki do Burundi, spotkał się w Bujumbura z przedstawicielami świata nauki i wygłosił przemówienie “Wspólne dobro nie zna podziałów”.
  • W 1997 roku papież wystosował telegram kondolencyjny skierowany na ręce przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości po śmierci Matki Teresy z Kalkuty. Jan Paweł II napisał m.in. Gorąco dziękuję Bogu za to, że zechciał ofiarować Kościołowi i światu tę kobietę o niezachwianej wierze, jako dar przypominający nam wszystkim, iż najważniejsza jest miłość ewangeliczna, zwłaszcza wtedy gdy wyraża się ona w pokornej służbie najbiedniejszym z naszych braci i sióstr.
  • W 1999 roku odbyła się audiencja Papieża dla Jasera Arafata, przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej.
  • W 2000 roku ogłoszono w Watykanie deklarację Kongregacji Nauki Wiary “Dominus Jesus” (z datą 6 VIII).
  • W 2004 roku Jan Paweł II, w ramach ostatniej pielgrzymki apostolskiej do Włoch, koncelebrował w Loreto mszę św. beatyfikacyjną działaczy Akcji Katolickiej: Piotra Tareesai Claret (lekarza i kapłana), Alberta Mariavieli (chrześcijańskiego polityka) oraz Pini Siurano (świeckiej, która złożyła śluby i ofiarowała swe życie za świętość i wierność kapłanów).