Strona Główna > Posty > 7 grudnia

Administrator tekstu:

IDMJP2

Data:

30 października 2018

7 grudnia


W 1990 roku nastąpiło podpisanie encykliki Jana Pawła II o działalności misyjnej Redemptoris missio (Misja Odkupiciela).