Zaznacz stronę

7 maja miały swój początek dwie papieskie pielgrzymki: do Ameryki Południowej w 1988 roku i do Rumunii 11 lat później. Tego dnia odbyło się też jedno z wydarzeń w ramach Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

25 lat temu Jan Paweł II odwiedził Urugwaj, Boliwię, Peru i Paragwaj.

Papież wzywał tamtejszych mieszkańców do odnalezienia na nowo wartości chrześcijańskich oraz do zaangażowania w dzieło „nowej ewangelizacji”, którą uznał za zadanie i obowiązek każdego chrześcijanina.

Istotnym wydarzeniem było spotkanie z rolnikami i górnikami w boliwijskim Oruro kiedyś ważnym górniczym ośrodkiem, a w 1988 roku symbolem dramatycznej sytuacji społeczno-gospodarczej.

W stolicy Peru, Limie, Jan Paweł II uczestniczył w zamknięciu V Kongresu Eucharystycznego i Maryjnego.

Na zakończenie swojej 37. podróży apostolskiej papież-Polak kanonizował trzech jezuickich męczenników: Roque Gonzaleza de Santa Cruz, Alfonso Rodrigueza i Juana del Castillo. A w sanktuarium maryjnym w Caacupe Jan Paweł II dokonał aktu zawierzenia kraju Matce Bożej, nawiązując do „maryjnej geografii” poprzez ukazanie związek tajemnic maryjnych z życiem religijnym, społecznym i narodowym Paragwaju.

Od 7 do 9 maja Ojciec Święty przebywał w Rumunii. Była to pierwsza wizyta następcy św. Piotra w państwie, gdzie większość obywateli stanowią prawosławni. Dlatego też pielgrzymka ta miała szczególny charakter ekumeniczny. Jan Paweł II oraz patriarcha Teoktyst podpisali wspólną deklarację w sprawie wojny na Bałkanach, wzywając strony konfliktu do pojednania i pokoju, a organizacje humanitarne i inne państwa do niesienia pomocy ofiarom tej wojny.

Z kolei 7 maja 2000 roku polski papież przy rzymskim Koloseum przewodniczył Ekumenicznemu Wspomnieniu Świadków Wiary XX wieku.