Zaznacz stronę

40. zagraniczna podróż apostolska, pierwsze Światowe Spotkanie Rodzin i spotkanie z biskupami w ramach Wielkiego Jubileuszu – wszystkie te wydarzenia miały miejsce 8 października.

W dniach 8-11 października 1988 roku Jan Paweł II przebywał we Francji. W ramach tej pielgrzymki odwiedził diecezje Strasburga, Metz i Nancy. Głównym celem były obchody 2000-lecia założenia Strasburga. Papież odwiedził znajdują się w tym mieście instytucje europejskie: Radę Europejską, Parlament Europejski i Europejski Trybunał Praw Człowieka. Najważniejszym przemówieniem było to wygłoszone w Parlamencie Europejskim, w którym Ojciec Święty wyraził poparcie Kościoła dla wszelkich wysiłków zmierzających do integracji Europy oraz przypomniał o chrześcijańskim dziedzictwie Starego Kontynentu.

8 i 9 października 1994 roku – pod hasłem “Rodzina sercem cywilizacji miłości” – po raz pierwszy odbyło się Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym. . Miało ono być zwieńczeniem obchodzonego w Kościele Roku Rodziny, który był katolickim wkładem do ogłoszonego w tym samym czasie przez ONZ Międzynarodowego Roku Rodziny. Do Rzymu przybyło wówczas ponad 200 tys. osób ze 130 krajów świata. Jan Paweł II mówił do nich o wartościach, którymi powinna odznaczać się każda chrześcijańska rodzina, czyli o tzw. “ewangelii miłości”. Wysłuchał także świadectw ludzi z różnych stron świata i apelu Matki Teresy z Kalkuty w sprawie ochrony życia poczętego.

Sześć lat później, 8 października 2000 roku w Watykanie zakończył się trzydniowy Jubileusz Biskupów. Wzięło w nim udział ok. 1500 członków Episkopatów z całego świata. Była to największa liczba biskupów, jaką Rzym oglądał od czasu Soboru Watykańskiego II. Przez ten czas biskupi wzięli udział w nabożeństwie pokutnym w Bazylice św. Jana na Lateranie i w audiencji z Janem Pawłem II w Auli Pawła VI. Kulminacyjnym momentem była Eucharystia, którą Ojciec Święty sprawował w niedzielę 8 października wraz z biskupami na Placu św. Piotra. Na zakończenie Mszy świętej papież, klęcząc przed figurą Matki Bożej Fatimskiej, odmówił Akt zawierzenia Kościoła i świata Maryi.