Zaznacz stronę

9 sierpnia 1993 roku Jan Paweł II rozpoczął swoją 60. zagraniczną podróż apostolską połączoną z udziałem w Światowych Dniach Młodzieży w Denver.

Przed VIII ŚDM Ojciec Święty odwiedził jeszcze Jamajkę i Meksyk. Głównym celem tej pielgrzymki były obchody 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej.

Na Jamajce papież podkreślał przede wszystkim rolę pierwszych misjonarzy, którzy przybyli na tę wyspę oraz rolę świeckich w głoszeniu Dobrej Nowiny, przez co mogą oni kształtować społeczeństwo oparte na takich wartościach jak sprawiedliwość, miłość i pokój.

O wizycie w Meksyku Jan Paweł II mówił: „Przez moją obecną podróż apostolską – nawiązującą do niedawnych obchodów 500-lecia ewangelizacji Nowego Świata – pragnę przede wszystkim oddać hołd potomkom tych, którzy zamieszkiwali kontynent amerykański w epoce, gdy 12 października 1942 roku dotarł tu krzyż Chrystusa. Są oni spadkobiercami szlachetnych narodów i kultur, które słusznie mogą się szczycić swoją głęboką religijną wizją życia”. Najważniejszym etapem meksykańskigo etapu tej pielgrzymki była Msza Święta w Méridzie, w której uczestniczyło ok. miliona osób. W homilii papież mówił o nowej ewangelizacji, o poszanowaniu godności osoby ludzkiej poprzez zachowywanie pierwszeństwa osoby nad rzeczą i prawego sumienia nad myśleniem utylitarystycznym.

W dniach 12-15 sierpnia 1993 roku Ojciec Święty przebywał w Stanach Zjednoczonych. Tematem VIII Światowych Dni Młodzieży w Denver były słowa z Ewangelii św. Jana: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10). Był to trudny czas walki o poszanowanie godności osoby ludzkiej i czas głośnego wołania Jana Pawła II o budowanie “cywilizacji miłości”. Ojciec Święty zaprosił młodych, aby stali się pielgrzymami po drogach historii współczesnej i aby w każdym człowieku odnaleźli miejsce obecności Boga.